Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Här är Linköpings nya namn

7 februari 2020 | Stadsplanering & trafik
Linköping växer, det byggs nya hus och områden. Alla nya platser behöver få varsitt namn. Ett av de senaste tillskotten är Stångåstrand och det finns fler på gång.

Ett ännu köldslaget Stångåstrand. Foto: Per Conning

Stångåstrand ligger mellan Tullbron och Stångebro alldeles intill Stångån. Området är tänkt att vara en mötesplats. Att området fick heta just Stångåstrand föll sig naturligt.

– Visst fanns det även andra alternativ som diskuterades men arbetsgruppen var eniga om att Stångåstrand kändes rätt för detta område, säger Victoria Kurtsson, avdelningschef på Kommunlantmäteriet.

Det är namnberedningens uppgift att vara en idéspruta och ta fram förslag till nya namn på områden och gator. Förslagen lyfts sedan i bygg- och miljönämnden som fattar det slutgiltiga beslutet.

"Försöker ha genusperspektiv"

– Man försöker tänka på flera olika saker när man namnsätter. Ofta utgår man från gamla kartor och handlingar för att se om man kan fånga upp något historiskt namn. Ibland ställer vi frågor till hembygdsföreningar för att höra om de har några bra förslag. Memorialnamn försöker vi vara lite restriktiva med beroende på att vissa namn kan vara svåra att stava och det kan vara svårt att veta tillräckligt mycket om den person man vill namnsätta något efter. Här försöker vi även ha ett genuspespektiv då det historiskt sett är väldigt mansdominerat vad gäller personer som man namnsatt en gata eller plats efter, säger Victoria Kurtsson.

Samtidigt som beslutet fattades om att anta namnet Stångåstrand klubbade bygg- och miljönämnden igenom ett nytt namn på en gata i Berg som ska heta Hårdvallsliden.

– Det aktuella området är benämnt som hårdvall i en äldre förrättningshandling. Hårdvall betyder höglänt, gräsbevuxen mark som är fast och torr. För att knyta an till en närliggande gata, Sjöliden föreslogs att gatan skulle få heta Hårdvallsliden, säger Victoria Kurtsson.


Ekängen får fyra nya gatunamn. Sandängsvägen, Bladvassvägen, Rörvassvägen och Vassvägen.

Tar vara på områdets karaktär

En ny detaljplan i Ekängen innebär att nya gator ska byggas. De ska få heta Sandängsvägen, Bladvassvägen, Rörvassvägen och Vassvägen.

– Vi ville ta vara på närheten till Roxen och områdets karaktär. Sandängsvägen är en koppling mellan miljön och torpet Sandtorpet som har legat i närheten. Övriga vägar har tema vassväxter, säger Victoria Kurtsson.

– Det finns fler namn som är på gång men vi är lite restriktiva med att gå ut med dem i förväg, avslutar Victoria Kurtsson.

Sofie Berlin