Här byggs ny cykelväg

13 maj 2019 | Stadsplanering & trafik
Ryd växer och fler behöver kunna ta sig fram i bostadsområdet. Därför bygger nu Linköpings kommun mer gång- och cykelväg.
Cyklister på Rydsvägen

Här - längs en del av Rydsvägen - ska den nya gång- och cykelvägen anläggas.

Det är den rödmarkerade sträckan på kartan nedan som får ny gång- och cykelväg. En del av sträckan byggs i anslutning till Rydsvägen. Resten blir en breddning av en befintlig cykelväg.

– I och med detta länkar vi ihop studentbostäderna i den delen av Ryd med universitetet, säger projektledaren Per Oldfeldt.

 


Den röda linjen visar var gång- och cykelvägen ska byggas.

 

Den nya sträckan får nästan samma standard som Cykellänken - den extra breda gång- och cykelbana som tidigare har byggts mellan innerstaden och Ryd.

– Cykellänken är fem meter bred, den nya sträckan blir fyra meter. Ungefär hälften används för cyklister och hälften för gående. Vägen får även linjer och symboler, så vi tar med det bästa från Cykellänken, säger Per Oldfeldt.

Arbetet börjar den 13 maj och planeras vara klart i slutet av augusti. Den grönmarkerade sträckan i kartan visar hur gång- och cykeltrafiken leds om under byggtiden.

Här hittar du fler aktuella byggprojekt i Linköpings kommun:


Text och foto: Per Conning