Här får illamående träd nya hem

25 november 2019 | Bygga, bo & miljö
Just nu flyttar Linköpings kommun på ett antal träd. Flera av ekarna som står längs Hertig Johans allé vid östra Lambohov mår inte bra och för att de ska få bättre framtidsutsikter flyttas de till andra platser i staden.

Det är första gången träd flyttas med den här metoden i Linköping. Foto: Bitte Nygren

– Ek är ett träd som etablerar sig sakta och med de senaste somrarnas varma väder så har många grenar och toppar på träden torkat in. Träden har även påverkats av att platsen de står på är öppen och utsatt för vind. Många av träden har halva trädkronor då toppen har torkat in, säger driftingenjör Bitte Nygren.

Flyttas utan att ta skada

Den här veckan flyttas 35 träd till olika platser i Skäggetorp och Lambohov. Flytten sker genom att träden lyfts upp som de är, med jordklump, från en plats till en annan. Med den här metoden kan träd flyttas utan att de tar skada.

– Användningen av metoden har ökat i Sverige under de senaste åren. Speciellt i större städer. Det är första gången vi använder den i Linköping, säger Bitte Nygren.

Ska få mer utrymme

Träden flyttas till nya platser där de får möjlighet att växa mera fritt och ta större utrymme.

– De sätts i närhet av skog och i park, platser där de står mer skyddat från vind och får utrymme att växa utan beskärning, säger Bitte Nygren.

Flytten av träden pågår i tre dagar. Därefter fortsätter ett efterarbete med att göra planteringsbäddarna bra och iordningställa platsen där träden stod innan flytten.

Ersätts med nya träd

Nya träd kommer planteras längs Hertig Johans allé när den nya stadsdelen Djurgården börjar byggas ut med start 2021.

Sofie Berlin