Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Här finns landets bästa skolbibliotek

10 september 2021 | Förskola & utbildning
Vallastadens skola har Sveriges bästa skolbibliotek, det slår Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG, fast genom att tilldela skolan pris för bibliotekets fina och breda arbete.
Flicka på bibliotek

Vallastadens skola har landets bästa skolbibliotek. Foto: Mostphotos

Martina Almén är både glad och stolt. Som rektor har hon gett förutsättningar för ett inkluderande och välkomnande skolbibliotek som då också blir en självklarhet att besöka för skolans alla elever.

Skolan har över tid arbetat med en tydlig plan kring skolbibliotekets roll i huset. Genom medveten och långsiktig satsning har skolan sett resultat ganska omgående.

– Redan i förskoleklass tar vi hjälp av skolbiblioteket för att kartlägga elevernas läsvanor och läsförmåga. Skolbiblioteket är också en del i vår läs- och skrivsatsning, som är återkommande varje år. Det tillsammans med att fritidshemmet arbetar med att väcka läslust och nyfikenhet, berättar Martina Almén och fortsätter, vi tittar hela tiden på vad insatserna ger för positiva effekter. Både på gruppnivå, men också för varje enskild elev.

Med till exempel för- och eftertester efter en intensivperiod med läsinsatser märker skolan att eleverna höjer sig. Samarbetet på hela Vallastadens skola lyfter Martina Almén som den faktor som har gjort att priset tilldelats skolan.

– Vår skolbibliotekarie Ida Ross är också en del av grundskolans arbetslag, vilket gör att skolbiblioteket inte blir en ensam ö, utan är en integrerad del av verksamheten i stort. Det här priset är till hela skolan som hela tiden hittar lösningar tillsammans, säger Martina Almén.

Att utveckla läsintresset

En annan förutsättning för att skolbiblioteket på skolan ska fungera på ett så bra sätt är att alla elever kan få enkel tillgång till det. Något som Vallastadens skola fått tänka extra på utifrån att skolan har både grundskoleelever och grundsärskoleelever, med olika behov och förutsättning. Tillsammans med att all personal har hjälpts åt att dra nytta av varandra har också anpassningar som gjorts. Det kan till exempel handla om att det finns ett utbud av ljudböcker och teckenböcker utöver mer traditionellt vanliga böcker. Det är grunden till varför skolbiblioteket varit så uppskattat.

Och att det är så omtyckt har skolan tagit tillvara genom en rad olika läsfrämjande insatser.

– Under höstterminen har vi både teknikläsning, så det blir ett bra flöde i det man läser, och parläsning, så man både får läsa för och lyssna på en annan klasskompis, förklarar Martina Almén.

Alla dessa insatser, för att eleverna ska fortsätta upptäcka och utveckla sitt läsande och sin nyfikenhet, ska nu Vallastadens skola vidareutveckla fritidshemmets roll för elevernas fortsatta utveckling.

Utmärkelsen landets bästa

Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG, som delar ut priset är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken i landet ska bemannas, stärkas och utvecklas. Skolbiblioteksgruppens jury består av representanter från Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet, Svensk biblioteksförening och fackförbundet DIK.


Så här lyder juryns motivering till priset som tilldelas Vallastadens skola:

Verksamheten vid Vallastadens fokusbibliotek visar hur viktigt det är med en medveten och långsiktig satsning på skolbibliotek från skolhuvudmannens sida. Vallastadens skola har elever i såväl grundskolan som grundsärskolan vilket ställer krav på en flexibel och anpassad skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal samarbetar kring ett brett spektrum av olika läsfrämjande insatser, som också ger dokumenterat goda resultat. Juryn vill särskilt lyfta fram det samarbete som etablerats mellan skolbiblioteket och fritidshemmet. Pandemirestriktionerna har inneburit krav på omställningar och personalen på Vallastadens fokusbibliotek har på ett kreativt sätt hittat vägar för fortsatt verksamhet även under 2021.

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: