Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Här ska både människor och djur trivas

27 januari 2021 | Stadsplanering & trafik, Uppleva & göra
Ännu en park i Linköping har rustats upp. Under det senaste året har Grenadjärparken fått ny entré, ny belysning, renoverade dammar och mycket annat. "Nu hoppas vi att ännu fler hittar dit", säger kommunens projektledare Marie Fredin.


Ny brygga i stora dammen.

 

Grenadjärparken har sin norra entré mot Djurgårdsgatan och sin södra entré mot Garnisonsvägen. Strax intill parken ligger Ryttargårdskyrkan.

Parken har länge varit ganska igenväxt och bortglömd. Den har även upplevts som otrygg. Men området har också varit uppskattat, inte minst på våren när vitsipporna blommar.

Grenadjärparken skapades av försvaret i början av 1900-talet och var en del av Garnisonen. Linköpings kommun köpte marken när den militära verksamheten lades ner på 1990-talet. I parken fanns bland annat ett soldattorp som flyttades till Gamla Linköping 2017.

För drygt ett år sedan startade upprustningen av parken, som nu är klar. Ambitionen har varit att skapa en vacker parkmiljö som samtidigt behåller den rofyllda skogskaraktären och värnar djur- och växtlivet. Projektledaren Marie Fredin är nöjd med resultatet.

– Jag tycker att det har gått jättebra. En hel del har fått lösas under projektets gång när vi har kunnat se hur det ser ut bakom alla igenväxta buskage.Projektledaren Marie Fredin.

 

Mycket arbete har lagts på att rusta upp dammarna. En del träd har också fällts eftersom de släpper ner stora mängder löv i vattnet. Genom gallringen av träd och röjningen av sly har det dessutom blivit ljusare i parken, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

– Vi får se om vi behöver gallra fler träd. Men vi vill inte ta bort för många. Fast vi kommer att fortsätta ta bort sly för att få en öppen skog som inte känns otrygg, säger Marie.

Parken har också fått ny belysning. För att inte störa fladdermössen i området kommer belysningen i träden att vara släckt från vår till höst.

 

Bilden till vänster visar bron mellan dammarna före upprustningen. Till höger syns bron efter upprustningen. 


Även strandkanten längs dammarna har förbättrats.


Entrén mot Djurgårdsgatan har kompletterats med en ny mur, som skapar en tydligare gräns för parken. Där soldattorpet tidigare stod kommer det att växa kort gräs så att besökare kan ha picknick under de varma månaderna. Där finns också nya bänkar, planteringsytor, hängmattor – och en önskebrunn.

– Vi håller även på att ta fram informationstavlor så att man kan läsa mer om parken, säger Marie.

På flera ställen dyker det upp träkonst som har skapats med motorsåg. Och i den östra delen av området ligger en ny pedagogisk lekstig med naturinriktning. Där går det att titta på fladdermusholkar och ett insektshotell i mänsklig storlek.

 


Lekstig i östra delen av parken.


Ny spång vid lilla dammen.Fåglarna trivs i dammen.

 

Marie Fredin hoppas nu att ännu fler Linköpingsbor ska upptäcka Grenadjärparken.

– Vi har redan fått många positiva kommentarer. Och det ska bli jättespännande att se hur parken ser ut när det blir vår och sommar.

Text: Per Conning
Foto: Marie Fredin och Per Conning

Här kan du läsa mer om stadsutveckling i Linköping: