Här ska bilvägen breddas

20 augusti 2019 | Stadsplanering & trafik
Nu ska ännu en väg i Linköping få ett extra körfält. Denna gång gäller det Gumpekullavägen på en sträcka mellan Gumpekullarondellen och Sigbjörnsgatan.
En byggskylt vid Gumpekullavägen

Det är för att minska köerna i rusningstrafik som vägen in mot Gumpekullarondellen ska breddas.

– De bilar som kommer från Ekängen och Gärstad ska få två körfält in mot rondellen en längre sträcka än idag, säger Daniel Jirlund, projektledare i Linköpings kommun.

Arbetet startar nu i augusti och ska vara klart i mitten av oktober. Under denna tid ska vägkroppen breddas och sträckan asfalteras. Vägbanan får nya markeringar och skyltningen vid rondellen uppdateras.


Markeringen med orange färg visar det aktuella byggområdet.

 

Daniel Jirlund tror inte att vägarbetet medför några större störningar på trafiken under byggtiden.

– Man får köra lite långsammare vid platsen. Men det kommer hela tiden att finnas ett öppet körfält i varje riktning.

Del av större projekt

Sedan tidigare finns det både en cykelväg och ett par busshållplatser vid byggplatsen. Dessa ska dock inte påverkas av vägarbetet. Cyklister och busstrafikanter kan använda sträckan som vanligt.

Breddningen av Gumpekullavägen är en del av ett större projekt som ska förbättra framkomligheten på Yttre ring och infartslederna. Nyligen har till exempel Industrigatan breddats med ytterligare ett körfält i södergående riktning mot Vallarondellen.

Text och foto: Per Conning

Här kan du läsa mer om aktuella byggprojekt i Linköping: