Heldag med fokus på integration och arbetsmarknad

9 oktober 2019 | Kommun & politik, Omsorg & hjälp
Fler ska få bättre möjligheter till att bidra på arbetsmarknaden. Det var budskapet under den heldag som arrangerades 9 oktober för medarbetare inom kommunkoncernen som arbetar med att skapa ett hållbart arbetsliv och inkludera fler på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsnämndens ordförande Fredrik Lundén (M) och kommundirektör Paul Håkansson avslutade dagen med att skaka hand på att kommunen ska kraftsamla för att fler Linköpingsbor ska gå från bidrag till egenförsörjning.

Under onsdagen samlades över 200 medarbetare, chefer och politiker från Linköpings kommun och bolagen för utbyta erfarenheter och diskutera kring hur vi tillsammans kan bli bättre på att inkludera fler personer som står utanför arbetsmarknaden.

- Väldigt bra att det är så stort intresse kring de här frågorna. Jag arbetar mycket med rekrytering där vi just nu tittar på hur vi kan förbättra rekryteringsprocessen utifrån mångfald, så den här dagen var väldigt givande för mig. Nu gäller det att vi fortsätter diskutera och utmana befintliga arbetssätt i våra respektive verksamheter, säger Angelika Nordin, HR-konsult och en av deltagarna.

- Även om vi har arbetat med frågorna länge känns det som att den här dagen har givit oss nya möjligheter framåt. Det finns en positiv anda och mycket engagemang kring de här frågorna. Vår största utmaning ur mitt perspektiv är att hitta fler långsiktiga lösningar, säger Nina Arwskog biträdande enhetschef på arbetsmarknadscentrum som också deltog under dagen.

Dagen var en del i satsningen för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden där Linköpings kommun ska bli bättre på att stötta fler Linköpingsbor till egenförsörjning. En del av satsningen är att ta fram ytterligare 500 utvecklingsplatser (arbetsträning, praktik, språkpraktik) inom kommunen och kommunens bolag.

- Den här dagen var ett otroligt viktigt möte för oss alla som har ett engagemang i Linköping nu och framåt. Det är härligt att se ett engagemang från medarbetare, chefer och politiker. Alla behövs och kan bidra. Jag hoppas verkligen att alla deltagare under dagen sprider det goda arbete som redan görs. Det ger underlaget för att Linköpings kommun ska fortsätta utvecklas. Linköping är inkluderande, även om vi kan bli bättre, säger Helena Paulsson som är avdelningschef för Arbetsmarknad och integration och projektledare för 500-uppdraget.