Utredning om heltidsaktivering

13 maj 2019 | Kommun & politik, Arbete
Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen har därför fått i uppdrag att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

Foto: Mostphotos

Sveriges kommuner, så också Linköping, står inför betydande ekonomiska utmaningar framöver. Ett ökat utanförskap samt en växande grupp äldre, med stora omsorgsbehov, innebär att allt färre ska försörja alltfler. Då är det extra viktigt att kommunens resurser används ansvarsfullt samt att vi säkerställer att vi vare sig använder för lite eller för mycket pengar i verksamheterna.

Individen är en resurs

– Det bästa sättet man kan hjälpa individer på som är långt från arbetsmarknaden är att tydligt motivera till egen försörjning och visa på att individen är en resurs. Det är dessutom viktigt att ställa tydliga krav på att man anstränger sig för att bidra till vårt gemensamma samhälle. Om man inte deltar i överenskomna åtgärder och erbjudna arbeten ska man inte ha rätt till bidrag. Heltidsaktivering minskar på allvar skillnaden mellan försörjningsstöd och arbete och ger dessutom en möjlighet till delaktighet och utveckling, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Andra städer inspirerar

Erfarenheter från andra delar av landet visar att den satsning på heltidsaktivering, som nu startas i Linköping, kortar etableringstiden och gör att fler får möjlighet att lämna långvarigt försörjningsstöd. När fler får ett jobb att gå till och kan visa sina barn att normen i vårt samhälle är att jobba och kunna försörja sig själv, bryts det sociala arvet och skapar istället hopp också för nästa generation.

– Genom att sysselsätta och inkludera personer som har försörjningsstöd eller lever i ett utanförskap, ökar vi delaktigheten och förutsättningarna för individerna att komma ut i egen försörjning. Dessutom visar vi också att alla behövs och att alla bidrar i samhället, avslutar Helena Paulsson, avdelningschef arbetsmarknad och integration.