Hemvärnet skyddar och bevakar

20 mars 2020 | Kommun & politik
I år genomför Försvarsmakten en totalförsvarsövning. Det är en stor övning som pågår under hela 2020. Övningen innefattar en mängd aktiviteter med myndigheter, regioner, företag, organisationer och kommuner. Däribland Linköpings kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) besöker Hemvärnet på Malmen. Här tillsammans med Örjan Dalgard, bataljonschef och Joanna Sjölander, informationsbefäl, båda på 30 Hemvärnsbatajonen. Foto: Sofie Berlin / Linköpings kommun

Sverige är tryggare än många andra länder men Försvarsmakten ser att det finns alltfler komplexa hot mot landets säkerhet och självständighet. Totalförsvarsövningen genomförs för att stärka och skydda värden som fred och frihet.

Kommunernas ansvar i totalförsvaret är att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, att värna civilbefolkningen och att understödja Försvarsmakten.

– Totalförsvarsövningen är ett viktigt steg i att höja vår förmåga om vi skulle hamna i en krigssituation i Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M), som i veckan besökte Hemvärnet på Malmen i Linköping.

Stödjer det civila samhället

Hemvärnets huvuduppgift är att skydda och bevaka militära och samhällsviktiga objekt, men också att kunna ta och försvara terräng för att övriga Försvarsmakten ska kunna mobilisera där. En stor uppgift är att stödja det civila samhället vid eftersök, brandsläckningsarbete, översvämningar eller andra händelser där Hemvärnets förmåga efterfrågas.


Hemvärnets fordon står uppradade på Malmen.

– Verksamheten i sig innebär att vi övar för väpnad strid. Det är det vi är duktiga på och vi är framför allt duktiga på bevakning och skydd, säger Örjan Dalgard, bataljonschef 30, Hemvärnsbataljonen.

Behov av frivilliga

Det finns 13 frivillighetsorganisationer med olika inriktning i Östergötlands Hemvärn. Just nu finns det ett extra stort behov av fler kockar, hundförare och skyttesoldater. Men behov av mer personal finns inom alla befattningar.

– Man kan till exempel tjänstgöra i bilkåren, då får du börja med att göra en kortare gröntjänst på 14 dagar där du får lära dig att klä dig ordentligt och hantera ett vapen på ett säkert sätt, säger Örjan Dalgard.

– Alla hemvärnssoldater är frivilliga, jag till exempel jobbar heltid som projektledare på Region Östergötland. Man skriver ett avtal på hur många dygn per år man ska tjänstgöra i hemvärnet, utifrån den befattning man har, säger han.


Ett sätt att tjänstgöra i Hemvärnet är att vara med i bilkåren.

Vill ha nära samverkan

Hemvärnets bataljon i Linköping består av fem kompanier med 150 män och kvinnor i varje kompani. I Linköpingsbataljonen ingår också Åtvidaberg, Mjölby, Ödeshög och Motala. Norrköpingsbataljonen täcker in resten av Östergötland, men är något färre till antalet med tre kompanier.

Veckans möte mellan kommunstyrelsens ordförande i Linköping och Hemvärnet i Östergötland är ett steg mot att stärka samarbetet mellan kommunen och Försvarsmakten.

– Jag vill ha nära samverkan med andra samhällsaktörer i vår närgeografi, därför är det viktigt för mig att träffa Hemvärnet idag för att etablera en god relation mellan Linköpings kommun och Hemvärnet, säger Niklas Borg (M).

Sofie Berlin

Om Hemvärnet

Hemvärnet har en stor geografisk spridning i länet.

Det finns ofta ett förband nära dig.

I Östergötland finns två bataljoner, 30. och 31. (Linköping och Norrköping).

Dessa två bataljoner har tillsammans 9 olika kompanier.

På de olika kompanierna finns över 20 olika befattningar.

Några exempel på specialistbefattningar är, sjukvårdare, hundförare, MC-ordonnans, kock.

Värnplikt är inte ett krav för att engagera sig i Hemvärnet.