Lär känna Hesa Fredrik

2 december 2019 | Kommun & politik
Idag klockan 15:00 brölar Hesa Fredrik igen. Han låter sin stämma ljuda över Linköping och Sveriges övriga kommuner fyra gånger per år. Vill du veta vem han är?
Parabolantenn och Tyfon (Hesa fredrik)

Foto: Most photos

Hesa Fredrik är ett utomhusvarningssystem som testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. ”Han” är en del av kommunens krisberedskap och civila försvar.

Hesa Fredrik har fått sitt namn efter en krönikör på Dagens Nyheter som tyckte att larmsignalen lät lika hes som han själv. "Han" är till för att varna oss vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Flera signaler

Hesa Fredrik kan låta på flera olika sätt. Den signal han ger ifrån sig idag och alla andra gånger han övar kallas VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Larmet ljuder då i 7 sekunder och är sedan tyst i 14 sekunder. Sekvensen repeteras sex gånger.

Det finns ytterligare tre sorters larm:

  • Flyglarmet som pågår under en minut. Det avger två sekunders korta signaler med två sekunders mellanrum.
  • Beredskapslarmet som pågår under fem minuter. Det ljuder i 30 sekunder och är tyst i 15 sekunder.
  • Faran över-larmet som ljuder i 30 sekunder.

Tyfoner

Tyfonerna som ger ifrån sig ljudet är placerade på olika platser i kommunen. I Linköping är det Räddningstjänsten som har ansvar för service, underhåll och signaler.

– Det är räddningschefen eller räddningsledaren som beslutar om utomhusvarningssystemet ska användas vid omedelbar fara för liv, hälsa och miljö, säger kommunens säkerhetsstrateg Fredrik Rask.

 I Sverige finns i dag cirka 4 500 varningsanläggningar i mer än 200 kommuner. För att styra och övervaka dessa finns ett radiobaserat manöversystem, M95. Det är staten som genom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) äger utrustningen. Kommunerna ansvarar för drift och underhåll.

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på radion eller titta på tv:n för information om varför signalen ljuder

Viktigt meddelande till allmänheten

Förutom genom Hesa Fredrik kan du få ”Viktiga meddelanden till allmänheten” via radio, tv och bland annat webbplatsen Krisinformation.se. Sedan den 1 februari 2015 kan du få ett sms till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar.

 Text: Eva-Karin Strand Wåtz