Nu satsar biblioteket på ditt skapande med digitala prylar

5 juli 2019 | Uppleva & göra
Den 1 september startar satsningen digital verkstad på Linköpings Stadsbibliotek. Där kan du lära dig redigera bilder, filma, spela in poddar, göra musik och dessutom låna en del utrustning.
Mia Moberg med mikrofon och kamera runt halsen

Foto: Eva-Karin Strand Wåtz

Kommunen har fått projektmedel för att främja den digitala kreativiteten.

– Det är jättekul att vi fått pengar, vi vill med det här öka den digitala delaktigheten, säger projektledare Mia Moberg.

Den digitala verkstaden ska erbjuda avancerad teknik för att skapa och utveckla digital kreativitet. Det kan handla om att redigera bilder, digitalisera negativ, visualiseringsteknik, upptäcka teknik med robotar, spela in poddar, göra musik, skapa filmer, green screen-videor eller spel. En del utrustning ska man kunna låna hem.

– En handledare kommer att anställas för att hjälpa och stötta besökarna. Vi hoppas att vi får hit besökare som är digitalt aktiva men som inte har råd att skaffa utrustning eller som inte vet hur de ska komma i gång, säger Mia. 

Hjälp att växa

Verkstaden kommer att vara öppen för allmänheten och föreningslivet.

– I samarbete med andra avdelningar och verksamheter kommer vi att kunna erbjuda visningar och kurstillfällen för grupper. Verkstaden ska vara tillgänglig för alla och en mötesplats för människor med olika bakgrunder. Vi hoppas också kunna locka nya besökare.

Kreativitet

Användarnas behov kommer att stå i centrum. Bland annat kommer verkstaden erbjuda inspirerande föreläsningar och workshops inom kreativitet med digitala verktyg. Ett nätverk med lokala och regionala aktörer som verkar inom digital kreativitet kommer att bildas.

Medlen är en del av den statliga satsningen Stärkta bibliotek som pågår 2018-2020 och fördelas av Kulturrådet. Projektet kommer i Linköping att pågå ett år. En förstudie är redan gjord. Tanken är att projektet sedan ska övergå till ordinarie verksamhet.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz