Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp till att stoppa invasiva arter

7 juli 2020 | Bygga, bo & miljö
För att minska spridningen av invasiva främmande arter behöver vi alla hjälpas åt. Tillsammans kan vi behålla den biologiska mångfalden och de växter och djur som bor i naturen kan fortsätta leva ostört.

En sorts invasiv växt är parkslide. Foto: Linköpings kommun

Invasiva främmande arter är växter, eller djur, som tagits ifrån sin naturliga miljö och sedan spridits av människan. Vissa växer snabbt och tränger undan det som redan lever på platsen. De blir då ett hot mot den inhemska biologiska mångfalden.

– I Linköpings kommun är det främst invasiva främmande växter som utgör problem. Dessa har importerats och odlats för att de har varit trevliga trädgårdsväxter, förklarar Johan Molin, kommunekolog.

Spridning

Invasiva arter sprids på flera olika sätt, bland annat i trädgårdar, sjöar och vattendrag och via fiskeredskap och båtar. Det finns både arter som trivs på land, som jätteloka, parkslide och blomsterlupin, men även de som trivs i vattendrag, som vattenpest och sjögull.

– Dessa växter bildar ofta stora bestånd och konkurrerar därmed ut inhemska växter. Ängar och vägrenar med en mångfald av blommande växter och ännu fler surrande insekter riskerar att ersättas av ett enformigt hav av endast en växt och ett kraftigt minskat insektssurr.

För det mesta är dessa växter inte farliga för människan, men jättelokans växtsaft kan vid kontakt med hud och solljus orsaka brännskador.

Hantering

Om man upptäcker en invasiv främmande växt på sin egen mark kan man vända sig till Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens hemsida för att få råd om hur man ska hantera dessa.

– Om man hittar en invasiv främmande art på kommunens mark får man gärna höra av sig och beskriva var. Vi på kommunen dokumenterar och bekämpar dessa förekomster så långt vi har möjlighet.

Tips

Tillsammans kan alla motverka spridningen av dessa arter så att naturen fortsätter att vara i balans. Här kommer några tips:

  • Ta inte med dig fröer och växter från utlandet.
  • Invasivt växtavfall ska du lägga i en säck som kan stängas ordentligt. Avfallet ska sen slängas på en återvinningscentral. Släng aldrig växtavfallet i naturen eller på komposten, det är förbjudet. Rådfråga på återvinningscentralen var du kan slänga det.
  • Tvätta fiskeredskap och skrov innan du byter sjö. Häll heller inte ut akvarievatten i sjöar och vattendrag.
  • Se till att exotiska husdjur inte rymmer.

Under hösten ska Linköpings kommun ta fram en åtgärdsplan för hanteringen av invasiva arter. Detta görs för att få en mer strukturerad och rutinmässig bekämpning.

Text: Linnéa Hellqvist

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: