Hjulsbrobron repareras

1 augusti 2019 | Stadsplanering & trafik, Driftinformation
Under hösten repareras Hjulsbrobron. Det kan tidvis leda till bilköer i området. Cyklister och fotgängare får välja annan väg under arbetet.

Reparationsarbetet utförs på en körbana i taget, vilket innebär att endast ett körfält kommer vara öppet för biltrafik. Trafikljus reglerar trafiken på det öppna körfältet. Orange markering på kartan ovan visar påverkad sträcka. Den begränsade framkomligheten kan tidvis skapa långa bilköer.

Hjulsbrobron kommer att vara stängd för cyklister och fotgängare. De får ta sig över Stångån via Kvarnbacken i stället, se grön markering på kartan ovan.

Förarbetet med broreparationen beräknas starta måndag 5 augusti och hela reparationsarbetet beräknas vara klart i oktober 2019.