Hon är Årets entreprenörskapsfrämjare

27 september 2019 | Näringsliv
Lilian Johansson, rektor på Anders Ljungstedts gymnasium, har tilldelats utmärkelsen Årets entreprenörskapsfrämjare. En utmärkelse hon får för sitt engagemang och långsiktiga arbete med att etablera och utveckla processutbildningen UF-företagande på skolan.

Utmärkelsen är ett bevis på att det arbete jag gör tillsammans med kollegor på skolan är betydelsefullt för Linköping", säger Lilian Johansson.

Linköpings kommun har tillsammans med Ung Företagsamhet sedan 2015 delat ut priset Årets entreprenörskapslärare. Inför 2019 har priset utvecklats så att fler målgrupper än lärare kan uppmärksammas för sin insats att utveckla processutbildningen UF-företagande på gymnasiet i Linköpings kommun.

Lilian har under flera år, i samarbete med organisationen Ung Företagsamhet, aktivt drivit etableringen och utvecklingen av utbildningen på Anders Ljungstedts gymnasium. Från att enbart ett fåtal elever på skolan erbjudits möjligheten att driva UF-företag till att de flesta av skolans program nu erbjuder möjligheten. Det här hade inte varit möjligt utan Lilians insats.

– Som kommun vill vi uppmärksamma de individer som haft stor betydelse för utvecklingen av arbetet med entreprenörskap i skolan. Det är i skolan som morgondagens entreprenörer finns, säger Karin Nyman, utvecklingsstrateg på Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.

Pristagaren tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M), näringslivsdirektör Pia Carlgren och oppositionsråd Kristina Edlund (S).

Kommunen samarbetar med Ung Företagsamhet med det gemensamma målet att ge alla gymnasieungdomar i Linköping möjligheten att som en del av sin gymnasieutbildning driva ett UF-företag.

– Det finns en stark entreprenörsanda här i Linköping, men sett till kommunens storlek är nyföretagandet för lågt. Det arbete Ung Företagsamhet gör är viktigt för att vi ska öka företagsamheten och nyföretagandet i Linköping. Vi ska flytta fram våra positioner och då behövs det drivna individer på våra gymnasieskolor. Därför står vi bakom priset Årets entreprenörskapsfrämjare i Linköping, säger Pia Carlgren, Näringslivsdirektör i Linköpings kommun.

UF-företag viktigt i undervisningen

– Att få utmärkelsen Årets Entreprenörskapsfrämjare är ett bevis på att det arbete jag gör tillsammans med kollegor på skolan är betydelsefullt för Linköping. Det är en förmån att på nära håll få se hur varje elev utvecklas under sitt år som UF-företagare, från ökad samarbetsförmåga till bättre självkännedom och beslutsförmåga. Skolans uppdrag är att rusta våra elever för framtiden och att inspirera dem till att driva UF-företag är en viktig del i det uppdraget, säger Lilian.

– Hela vår verksamhet bygger på att det finns lärare, skolledare och annan personal på skolorna som är drivande för att processutbildningen ska erbjudas för gymnasieungdomarna. Vi finns med som ett stöd genom bland annat utbildning till lärare och skolledare samt som inspiration till eleverna, men det är skolorna själva som ansvarar för den dagliga UF-verksamheten. Genom utmärkelsen Årets Entreprenörskapsfrämjare kan vi lyfta fram de individer som är betydelsefulla för vår verksamhet ute på skolorna. Utan Lilian hade vi aldrig haft den verksamhet som vi har idag på Anders Ljungstedts gymnasium, säger Jonna Castell, regionchef Ung Företagsamhet i Östergötland.

Priset Årets Entreprenörskapsfrämjare delades ut den 25 september i samband med att det Strategiska Näringslivsrådets möte på Vreta Kluster.

Text och foto: Malin Ljung

 

 

Motiveringen för årets pristagare

”Genom ett målmedvetet arbete och i samverkan med kollegor och externa aktörer har årets vinnare genom sitt arbete bidragit till att fler elever har fått förutsättningar och möjligheter att utveckla sitt entreprenörskap och testa på företagande genom processutbildningen UF-företagande.
Vinnaren har ett stort engagemang för att främja arbetet med entreprenörskap och driva utvecklingen framåt på skolan och skapar tillsammans med sina kollegor goda förutsättningar för eleverna och deras framtid.”

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som arbetar med entreprenörskap i skolan. Genom Ung Företagsamhets processutbildning UF-företagande får gymnasieungdomar möjlighet att som en del av sin gymnasieutbildning starta, driva och avveckla ett eget företag under ett läsår. Genom UF-företagande lär sig ungdomarna inte bara mer om vad företagande innebär utan de får möjligheten att utveckla och få träna sina olika förmågor. Det finns forskning som visar på att personer som har drivit UF-företag har en högre etablering på arbetsmarknaden och i större utsträckning startar företag senare i livet tack vare den utbildning och erfarenheter som UF-företagande ger.