Hoppa till huvudinnehåll

Hon hjälper prostituerade till ett första steg mot ett nytt liv

17 mars 2023 | Kommun & politik, Omsorg & hjälp
I sin vardag möter Yvonne Magnusson Linköpingsbor som i olika åldrar utsätts för prostitution och människohandel. Hon hoppas att omgivningen ska bli bättre på att se och fånga upp de utsatta människorna.

Yvonne Magnusson jobbar som regionkoordinator i kommunen. Foto: Sofie Berlin

Yvonne Magnusson har sin bas på Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun. Hon är regionkoordinator mot prostitution och människohandel, ett uppdrag som ges av Jämställdhetsmyndigheten. Hon har sin anställning på Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun, men arbetar för hela Östergötland och Sörmland. 

Linköpings kommun har ansvarat för att ha en regionkoordinator för Östergötland och Sörmland sedan hösten 2020.

– I mitt uppdrag arbetar jag bland annat med att koordinera myndigheternas insatser för personer som är utsatta för prostitution och människohandel. Ofta behöver samma person stöd och hjälp med insatser från olika myndigheter, säger Yvonne Magnusson.

Ibland tar hon emot samtal från enskilda individer som blir utnyttjade eller från anhöriga till personer som utnyttjas. Då håller hon ett stöd- eller informationssamtal och hjälper personerna vidare så att de som är utsatta kan få hjälp med att komma ur sin situation.

Hjälpen kan handla om att få komma till ett skyddat boende, eller hjälp med att ta kontakt med International migration organization (IOM) för att kunna återvända till hemlandet på ett säkert sätt, om man kommer från ett annat land. 

Viktigt med utbildning och samarbete

Som alla förstår har de som Yvonne möter hamnat i svåra situationer och är ofta i en beroendeställning. Ibland är de hon möter minderåriga.

Därför är det viktigt med utbildning och Yvonne Magnusson har spetskompetens inom området. I hennes uppdrag ingår det därför också att föreläsa för, och utbilda, de som arbetar med att hjälpa dessa personer.

Samarbete är a och o, också mellan myndigheter i olika delar av Sverige, eftersom det är vanligt att personer som utnyttjas förflyttas runt i landet. Exempel på samarbetspartner är socialtjänsten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden och Novahuset.

Även Polismyndigheten är en viktig samarbetspartner. Varje år genomför polisen särskilda insatser mot prostitution. Tillsammans med socialsekreterare följer Yvonne med polisen i deras uppsökande arbete mot prostitution. På plats erbjuder Yvonne och hennes kollegor stödsamtal. De kan också ta emot emot ansökningar om hjälp från personer som är i prostitution, men också från sexköpare som inser att de behöver hjälp. Att motverka efterfrågan ingår också i uppdraget.

Ofta också utsatta för annat

Regionkoordinatorns arbete är omfattande och spänner över, och går in i, många områden. Och det finns planer på att ännu mer tydliggöra arbetet mot prostitution och människohandel.

– Istället för att ta fram en särskild handlingsplan mot prostitution och människohandel, ser vi över möjligheten att lägga till delar i kommunens handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är inte ovanligt att samma personer som drabbas av denna typ av våld, också är utsatta för prostitution och människohandel, säger ansvarigt kommunalråd Annika Krutzén (M).

Tyvärr exploateras människor på många olika sätt och Yvonne Magnusson poängterar att hon kommer i kontakt med, och arbetar mot, alla typer av exploatering av människor. Förutom prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ingår det i hennes uppdrag att också motverka arbetsexploatering, tiggeri, barn- och tvångsäktenskap och illegalt hushållsarbete. 

Vad tror du om medvetenheten i samhället kring exploatering av människor här i Linköping?

–  Jag tror att många har kunskap om att det förekommer, men jag tror kanske inte att gemene person har rätt glasögon för att riktigt förstå var dessa personer finns eftersom man själv inte har erfarenhet av sammanhangen, säger Yvonne.

Text: Anna Frejd

Här är kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer:

Vid pågående brott ring SOS-alarm på 112, annars kontakta polisen på 114 14 för att göra en anmälan.

Regionkoordinator mot prostitution och människohandel nås på: 013-20 71 42.

Du kan också kontakta social- och omsorgsförvaltningens mottagningar

 • Mottagning vuxen 013-20 69 00
 • Mottagning barn och unga 013-20 61 88 
 • Sociala jouren 013-20 75 26 (efter kontorstid)

Andra kontaktvägar och mer information om mottagningar och öppettider hittar du här: https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/social--och-omsorgsforvaltningen/social--och-omsorgsforvaltningens-mottagningar/

 • Du som är ung kan även kontakta Ungdomshälsan på regionen: 010-105 96 85.
 • Du kan även kontakta den idéella föreningen Novahuset. Det går att chatta, ringa och mejla eller få stödsamtal och det går att vara anonym, även vid fysiska samtal. Kontaktuppgifter hittar du här: https://www.novahuset.com/stod/
 • Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen når du på: 020-50 50 50.
  På webbplatsen finns dessutom infomation på runt 30 språk:
  https://kvinnofridslinjen.se/
 • Tjejjouren Beata nås på: 020-315 384.
 • Om du upplever eller misstänker att du är sexberoende eller har en anhörig som du misstänker är det, kan du kontakta Preventell, 020-66 77 88.
 • Frälsningsarmén har hjälp för den som är beroende av porr:  https://www.fralsningsarmen.se/starta-om/fakta/porrberoende/

Senast ändrad den 20 mars 2023

Senaste nytt

Bassängerna är testade - 23 dagar kvar till öppning Det hände på fullmäktige i mars Snöovädret påverkar sophämtningen Linköping på besök i systerorten Palo Alto Förslaget om nedläggning av förskolor och skolor blir verklighet Reservrutiner påkopplade när trygghetslarm slutade fungera Nya åtgärder ska motverka segregation Inför beslutet om skollokaler - så går nämndmötet till Kom och se eldshow på Earth hour Dags att sopa upp gruset