Huvudcykelstråk delvis avstängt

17 september 2019 | Stadsplanering & trafik
På grund av ett arbete med dragning av nät hålls huvudcykelstråket som går mellan Rättaregatan, Brukaregatan och Harvaregatan avstängt resten av september.

Det är Tekniska verken som utför arbetet som beräknas vara klart i slutet av september. Anledningen till att det är helt avstängt för cyklister och fotgängare längs sträckan är att det inte går att ordna en passage eftersom det är väldigt smalt där arbetet utförs.

Vi hänvisar till två parallella gator bland husen som alternativa vägar.