Vi flaggar för samerna

6 februari 2019 | Kommun & politik
Den 6 februari är det samernas nationaldag. Dagen är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Samisk flagga
Samernas nationaldag firades första gången 1993, samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades.

Liksom alla nationella minoriteter har samerna under historien trängts undan och osynliggjorts. Ända fram till mitten av 1900-talet fördes till exempel en skolpolitik med förödande konsekvenser. Barnen, som oftast bara kunde samiska, fick endast prata svenska i skolan. De fick lära sig att deras språk och kultur inte var värt någonting.

Under Samerådets konferens i Helsingfors 1992 beslutades att samernas gemensamma nationaldag ska vara den 6 februari.

Under samernas nationaldag hissas den samiska flaggan utanför stadshuset i Linköping och på flera andra håll i Sverige. Skansen i Stockholm högtidlighåller samernas nationaldag vid samevistet.