Hoppa till huvudinnehåll

Idéerna som ska utveckla Vallastaden

17 februari 2023 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Vallastaden ska växa och kan på sikt komma att innehålla cirka 4000 bostäder. Nu har ett nytt idéprogram tagits fram som ger riktning åt områdets framtida utbyggnad.

Första etappen av Vallastaden blev klar 2017. Foto: Linköpings kommun

Vallastaden invigdes under bo- och samhällsexpot 2017. Området skapades på rekordtid och är en plats där nya idéer inom samhällsbyggnad testas.

Vallastaden kännetecknas av den stora variationen av arkitektur och blandningen av olika bostadsformer – egenskaper som kommer att prägla även framtida utbyggnad av området. Det föreslås i det idéprogram som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden under torsdagen. Även den kreativa experimentlustan ska få fortsatt utrymme i området, Vallastaden ska fortsätta vara något annat än allt annat. 

"Viktigt område i Linköping"

Idéprogrammet tar upp en rad ämnesområden som rör den kommande utvecklingen. Bland annat möjligheten att koppla samman Vallastaden ännu tydligare med omkringliggande grönområden. Tinnerbäckens viktiga funktion att vara ett grönt stråk som binder samma området lyfts som ett exempel. Vallastadens täta bebyggelse är en uppskattad del av områdets identitet som ska få leva vidare i den fortsatta utvecklingen. 


Karta som visar området där Vallastaden  kan fortsätta växa. Området sträcker sig från dagens stadsdel  till Vallaskogen och Lambohovsleden.

– Det känns väldigt bra att vi har fått fram ett nytt idéprogram för den fortsatta utvecklingen av Vallastaden. Detta är ett viktigt område i Linköping som även fortsatt ska vara en plats för innovativa idéer och kreativa projekt inom hållbart samhällsbyggande, precis som tanken alltid har varit med Vallastaden, säger Stefan Erikson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Idéer från boende

Idéprogrammet ger ramarna för den tänkta utvecklingen och är ett inriktningsdokument som bidrar till att den röda tråden bibehålls när ny utveckling planeras. Idéprogrammet har tagits fram tillsammans med en referensgrupp bestående av personer med olika kompetenser, både från kommunen men även externa aktörer. Boende i Vallastaden har också hjälpt till i framtagandet genom att ge sin syn på hur det är att bo i Vallastaden idag och delat med sig av sina åsikter om hur området kan utvecklas i framtiden. 

Tanken är att Vallastaden ska byggas ut etappvis under kommande 20 år.

Text: Elin Andersson

Senast ändrad den 17 februari 2023

Senaste nytt

Bassängerna är testade - 23 dagar kvar till öppning Det hände på fullmäktige i mars Snöovädret påverkar sophämtningen Linköping på besök i systerorten Palo Alto Förslaget om nedläggning av förskolor och skolor blir verklighet Reservrutiner påkopplade när trygghetslarm slutade fungera Nya åtgärder ska motverka segregation Inför beslutet om skollokaler - så går nämndmötet till Kom och se eldshow på Earth hour Dags att sopa upp gruset