Industrigatan ska breddas

11 april 2019 | Stadsplanering & trafik
Snart ska Industrigatan breddas och få två körfält i södergående riktning in mot Vallarondellen. Syftet är att få bort de bilköer som kan uppstå här. Även Universitetsvägens anslutning till rondellen ska breddas.
Projektledare Per Oldfeldt vid Industrigatan

Linköpings kommuns projektledare Per Oldfeldt vid Industrigatan. Förberedelserna för breddningen har kommit igång.

Det är framför allt under rusningstrafik på sena eftermiddagar som det brukar uppstå köer in mot Vallarondellen. Därför ska den södergående sträcka av Industrigatan som bara har en fil få ytterligare en fil. I samband med detta kommer hela körbanan asfalteras och få ny vägmarkering.

Linköpings kommuns projektledare Per Oldfeldt säger att arbetet börjar i mitten av maj och pågår till mitten av augusti. Men förberedelserna har redan kommit igång.

– Vi tar ner en del träd inför breddningen och passar samtidigt på att göra en trygghetsröjning i skogsbrynet. Då blir det lite mer kontakt mellan gatan och motionsspåret i Rydsskogen. Det är en fortsättning på den trygghetsröjning som gjordes i området förra året, säger han.

Under hela byggtiden ska ett körfält i varje riktning vara öppet.

– Vi kommer att sänka hastigheten så att de som jobbar får en bra arbetsmiljö. Det kan bli köer, men eftersom vi gör arbetet under sommaren när det är färre bilar så påverkar det förhoppningsvis inte trafiken så mycket.

 


De gulmarkerade sträckorna visar var vägen breddas i riktning mot Vallarondellen.

 

Även Universitetsvägens anslutning till Vallarondellen ska breddas. Det arbetet pågår från mitten av juni till mitten av augusti.

Satsningarna är en del av ett större projekt som ska förbättra framkomligheten på Yttre ring och infartslederna.

– Det handlar om att fila på det befintliga trafiksystemet och att använda det på ett bättre sätt. Med relativt små medel kan vi uppnå stora förändringar, säger Per Oldfeldt.

Text och foto: Per Conning

Här kan du läsa mer om aktuella byggprojekt i Linköping: