Information om förskolan Ådalagatan 2/ 14

8 juni 2019 | Förskola & utbildning
Under måndagen har Linköpings kommun lyckats lösa förskoleplats till alla de barn som har sin förskoleplacering på Ådalagatan 2/14. Berörda vårdnadshavare får via mail information om placering under måndag eftermiddag.

Bedömningen har gjorts utifrån ett barnperspektiv. Det innebär att barnen delas upp i två grupper. Ordinarie personal följer med dessa två barngrupper till de tillfälliga förskolelokalerna. Beslutet togs för att verksamheten ska bli så lik den ordinarie förskolan som möjligt, även om platsen blir en annan.

Beslutet om tillfälliga verksamhetslokaler var en nödvändighet, eftersom de ordinarie lokalerna på förskolan Ådalagatan 2/14 tillsvidare ingår i polisens avspärrningar. Detta med anledning av den explosion som inträffade i centrala Linköping under fredagen 7/6.

Kontaktpersoner

Annika Bladh, förskolechef, 013-29 46 24
Therese Jönsson, biträdande förskolechef, 013-26 27 34