Inga gratis blöjor i förskolan

21 januari 2020 | Förskola & utbildning
Linköpings kommun kommer inte införa gratis blöjor i förskolan. Den hållningen står klar efter att SKR, Sveriges kommuner och regioner, tolkat den juridiska blöjtvisten i Värmdö kommun.
Barn som bygger

Foto: Mostphotos

Tvisten om vem som ska stå för kostnaden för blöjor i förskolan blev nyligen aktuell i Värmdö kommun. Där upptäckte man att en fristående förskola inte tillhandahöll gratis blöjor. Däremot har familjer som betalar maxtaxa för sin förskoleplats i Värmdös kommunala förskolor fått gratis blöjor.

Frågan ledde till domstol under 2019, där den privata förskolan dömdes att stå för blöjkostnaden. Domen i kammarrätten står fast eftersom Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att nu inte pröva tvisten.

Inte tvingade att ändra

– SKR:s tolkning ändrar förutsättningarna utifrån vad vi trodde oss vara tvingade till tidigare, säger Erik Östman (M), ordförande barn- och ungdomsnämnden.

SKR:s tolkning av läget är att kommuner inte är tvingade att ändra sin nuvarande praxis. I Linköping betyder det att vårdnadshavare fortsatt kommer behöva ta med blöjor till förskolan.

– Att följa SKR:s bedömning är det naturliga att göra vilket innebär att någon ändring utifrån nuvarande system inte behöver göras, säger Erik Östman.