Inget brott men brister i ekonomistyrningen

10 maj 2019
Den polisutredning som har pågått kring brister i hanteringen av ekonomin på Katedralskolan läggs nu ned. Åklagaren pekar på att bristerna inte har varit av sådan art att brott kan misstänkas, men att utredningen visar på bristande följsamhet av interna regler.
Katedralskolan

Foto: Lennart Lundwall

– Att åklagaren väljer att lägga ned utredningen innebär att ingen medarbetare har befunnits ha gjort något brottsligt. Det är självklart ett bra utfall för både medarbetarna och för kommunen. Det har hela tiden varit vår förhoppning att ingen skulle behöva hamna i domstol, säger kommundirektör Paul Håkansson.

Kommunen lämnade in en polisanmälan på grund av att det efter en intern utredning framkommit delar i ärendet som kommunen själva inte kunde utreda eller bedöma om det handlade om brott eller inte.

– Nu har rättsvårdande myndigheter utrett ärendet och gjort sin bedömning. Det är bra att de skyndsamt har kunnat komma med sitt beslut, eftersom vi vet att det har varit påfrestande för de individer som berörts, säger Paul Håkansson.

Kommunen ser fortfarande mycket allvarligt på de brister gällande den ekonomiska hanteringen på Katedralskolan som upptäckts i samband med utredningen. Ledningen och medarbetarna på Katedralskolan bedriver ett arbete med att åtgärda de brister som upptäcktes. Samtidigt fortsätter Katedralskolan att fokusera på framtiden och den pedagogiska verksamheten.

Effekten av den arbetsrättsliga hanteringen påverkas inte av nedläggningen av utredningen då enhetschefen inte primärt fick lämna sin tjänst på grund av polisanmälan utan för att han inte efterlevt kommunens interna regler. Den tidigare enhetschefen kommer därför inte tillbaka till Katedralskolan.

I dagsläget är en interimschef tillsatt som enhetschef för Katedralskolan i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Rekrytering av enhetschef påbörjas inom kort.

Text: Sofie Berlin