Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Integrationsdag med medkännande och skratt

2 mars 2021 | Omsorg & hjälp
Den 23 mars håller kommunen en digital dag om integration och inkludering. Under dagen kommer Marco Helles att tala om medkännande och medmänsklighet och om hur vi kan smitta andra med medmänsklighet.

Kjell Kampe kommer att prata om språk som hinder och barriär för att komma ny till ett land. Föredraget kommer att ge både aha-upplevelser och glada skratt

Dagen kommer att varvas med goda lokala exempel från Röda korsets Vi ses språkvänner, Mitt Livs mentorskapsprogram, Svenska kyrkans Barn i väntan/ Barn i start (BIV/BIS) för att nämna några exempel. Alla dessa verksamheter arbetar med integration i praktiken genom sina verksamheter.
-Många av dem är i behov av att stärka upp sina aktiviteter med fler personer som har svenska som modersmål, för att få till en integration värd namnet. Integration som begrepp betyder ömsesidigt möte och utan ömsesidigheten säger det sig självt att integrationen uteblir och resultatet blir dessvärre segregation, säger projektledare Johanna Palmstierna.

Grupper

Efter lunch kommer deltagarna att jobba i grupper för att ta steg mot en gemensam strategi för integration och inkludering i Linköping.

EPI-projektet står för arrangemanget. Det är ett tvåårigt transnationellt projekt som bedrivs av 13 parter i sju länder i Europa: Lettland, Polen, Sverige, Italien, Tyskland, Spanien och Rumänien. En av de parterna är FoU-centrum, Linköpings kommun.

Projektet

Projektet syftar till att skapa en strategi för integration och inkludering för de parter som är med utifrån identifierade utmaningar i ICC-index (intercultural city index). Projektet finansieras av AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden).

-Linköping fick 53 av 100 i ICC-index och har mer att utveckla avseende “mjuk integration”. Mjuk integration kan vara att motverka ensamhet och främja socialt nätverkande, säger Johanna Palmstierna.


De utmaningar som har identifierats har diskuterats vidare vid tre runda bordssamtal och en åtgärd av dessa var bildandet av ett lokalt integrationsnätverk bestående av civilsamhälle, näringsliv och myndigheter. De möts en gång varje månad för att gemensamt samordna sig på integrationsområdet. Flera parter som är med i detta nätverk berättar om sitt arbete under dagen.

Information

För mer info om dagen Open day den 23/3, om “integrationsnätverket” eller om EPI, kontakta projektledare Johanna.palmstierna@linkoping.se