Därför klipper vi inte gräsmattorna

15 maj 2019 | Bygga, bo & miljö
Under maj och juni kommer större delen av kommunens gräsmattor inte att klippas. Syftet är att undersöka vilka gräsmattor som kan förvandlas till ängar.
Gullvivor

Kommunen vill veta vilka växter som kommer upp om man låter bli att klippa gräsmattorna. En inventering kommer därför att göras av 320 hektar gräsmattor under maj och juni. 3 000 av dem finns i Linköpings centrala delar och resten i omkring 15 mindre tätorter.

– Det är större delen av kommunens alla gräsmattor. Syftet med detta är att se var det finns ängskvaliteter i växtligheten och om vi i så fall ska lägga om skötseln från kortklippt gräsmatta till mer högvuxen äng, säger kommunekolog Johan Molin på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vinster att göra

Det har tidigare aldrig funnits någon ekologisk tanke med hur gräsmattorna sköts. Skötseln har utgått från estetiska och sociala värden samt funktionalitet. Men det finns stora vinster att göra om vissa av dessa ytor har potential att producera nektar- och pollenproducerande kärlväxter.

– Vartenda grönstråk blir väldigt viktigt i en stadsmiljö. Har vi fler ängar så får vi fler humlor, bin, och fjärilar.

Fotbollsplaner

Sådana gräsmattor där man redan nu vet att skötsel inte kommer att förändras kommer inte att inventeras. Det gäller exempelvis fotbollsplaner, ytor intill lekplatser och skolor och smala strängar mellan vägar. Även annan mark som inte är naturmark kommer att klippas som vanligt.

Synpunkter

– När områdena är färdiginventerade i juni kommer vi att börja klippa gräsmattorna igen. Under vintern kommer vi sedan att utvärdera resultatet och besluta hur vi ska förändra skötseln. Utöver potentialen för biologisk mångfald kommer vi även ta till oss av synpunkter som vi får in från medborgarna.

Det innebär att ytor som visar sig ha goda förutsättningar att släppas upp till ängar inte automatiskt kommer att släppas upp permanent. Sociala värden kommer värderas minst lika högt som den biologiska potentialen när de ytor väljs ut som ska få permanent höggrässkötsel från och med säsongen 2020.

Har du synpunkter på de ytor som inte klipps, hör av dig till Kontakt Linköping.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz

Se en film om gräsinventeringen här:

 

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Du får svar direkt på generella frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor. Du har även möjlighet att få veta status i vissa ärenden snabbare och enklare.

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Postadress:
Kontakt Linköping
581 81 Linköping