”Tackade ja utan att blinka”

29 mars 2019 | Arbete
Linköpings kommun söker nya studentmedarbetare inför höstens uppdrag. ”Jag kan utan tvekan rekommendera att söka”, säger Julia Larsson, före detta studentmedarbetare.

Julia Larsson arbetar idag som kommunsekretare. Foto: Emmilie Engström

Hon arbetar idag som kommunsekreterare i Linköpings kommun, en tjänst som hon sökte och fick efter sitt uppdrag som studentmedarbetare.
 
– Jag blev tillsvidareanställd i mars 2018. Innan dess vikarierade jag på samma tjänst, som också var det uppdrag som jag hade som studentmedarbetare, säger Julia Larsson.
 

Varför ville du bli studentmedarbetare?

– Jag ville omsätta min teoretiska kunskap från universitetet till praktisk kunskap i arbetslivet. Jag ville även testa på att arbeta och få kunskap om vad jag kunde jobba med när mina studier var avslutade.
 

Hur såg ditt uppdrag ut?

– Jag deltog i kommunens ärendeberedningsprocess, var sekreterare i det dåvarande politiska organet ”kommunstyrelsens planeringsutskott” samt var behjälplig i framtagandet av kommunstyrelsens dåvarande delegationsordning och Kommunledningsförvaltningens dåvarande verkställighetsordning. Detta var mina basuppdrag. Utöver dessa uppgifter tillkom även andra mindre projekt så som framtagande av kommunstyrelsens årshjul och Linköpings kommuns ärendehandbok.
 

Vad lärde du dig under tiden som du var studentmedarbetare?

– Framförallt lärde jag mig hur en kommun fungerar i praktiken med sin politiska organisation och sin kommunala förvaltningsorganisation. Det var något som jag inte fick lära mig under studieåren. Det var en otrolig fördel att ha med sådana praktiska erfarenheter när jag började mitt sista studieår och när det blev dags att skriva masteruppsats.
 

Vad var det bästa med att vara studentmedarbetare?

– Att knyta kontakter och skapa nya nätverk.
 

Kan du rekommendera andra studenter att söka till studentmedarbetare?

– Ja, utan tvekan. Att knyta kontakter som student är verkligen A och O. Det kan kännas tufft att skaffa sig sitt första jobb som nyutexaminerad, men man kan verkligen komma långt på att ha med ett uppdrag som studentmedarbetare i CV:t!

Text och foto: Emmilie Engström