Hoppa till huvudinnehåll

Järnvägsparken rustas för ökad trygghet

24 maj 2023 | Stadsplanering & trafik
Under hösten kommer arbetet med att rusta upp Järnvägsparken att inledas. Parken ska utvecklas till en tryggare och trivsammare plats.
Järnvägsparken

Järnvägsparkens norra del. Foto: Per Conning

Järnvägsparken har en anrik historia. Den anlades 1876-1882 efter att stationshuset stod klart 1872. Tanken var att parken skulle bli en paradpark för Linköping och utgöra en välkomnande entré till staden.

Idag upplever många parken som otrygg. Parken är inte inbjudande att röra sig eller vistas i längre stunder eftersom den upplevs som en tom yta utan funktion, inte minst under kvällstid. Parken upplevs också ha många mörka delar, vilket bidrar till känslan av otrygghet.

Mer liv och rörelse skapar trygghet

I september startar upprustningen av Järnvägsparken. Målet med upprustningen är att parken dels ska upplevas som en trygg passage mellan resecentrum och stadskärnan, dels att fler människor ska vilja uppehålla sig och vistas i större delar av parken. På så sätt blir hela parken levande och kommer troligtvis att upplevas som tryggare och mer trivsam.

– Upprustade och omhändertagna utemiljöer är viktiga för vår känsla av trygghet i samhället. Min förhoppning är att Järnvägsparken efter upprustningen kommer att vara en uppskattad plats där alla Linköpingsbor känner sig trygga och välkomna, säger Stefan Erikson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ett mer utbrett gångnät och nya sittplatser är några av de åtgärder som ska ge fler lust att vilja vistas i större delar av parken. I den södra delen av parken ska en lekyta skapas, vilket kommer att göra parken till en välkomnande plats även för barn. Förhoppningen är dessutom att parken på sikt även ska kunna innehålla någon form av publik verksamhet, som till exempel ett café.

Samverkan för trygghet

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Järnvägsparken ska upplevas som en trygg plats efter upprustningen har aktörer inom olika kunskapsområden samverkat i planeringen. Trygghet består av många delar och kan stå för allt från om det finns skyltning på platsen som gör det enklare att orientera sig till hur olika trafikslag möts.

En annan del av kunskapsinhämtningen handlar om att framöver undersöka hur nya och innovativa tekniklösningar kan integreras i parken för att skapa en tryggare plats. Linköping Science Park driver projektet “Testarena trygghetsskapande teknologier” där de testar hur modern teknik kan skapa en tryggare stad. Förhoppningen är att Järnvägsparken ska kunna användas för att prova olika lösningar.

Upprustningen ska bland annat ge ett mer utbrett gångnät och nya sittplatser. Foto: Per Conning

 

Upprustningen startar i höst

Upprustningen av Järnvägsparken är uppdelad i två etapper, i den första etappen som startar i september ingår parkens norra del. Den kommer att stå klar i juni 2024. Etapp 2, som består av parkens södra del, planeras att påbörjas under 2026. Upprustningen av hela Järnvägsparken är förhoppningsvis klar under 2028.

En viktig plats då, nu och i framtiden

Järnvägsparken är inte bara viktig för Linköpings historia. Tack vare sitt läge vid tågstationen och resecentrum är den även idag en entré till staden för många besökare och Linköpingsbor.

Men parken kommer att vara viktig för Linköping även när den nya tågstationen och Ostlänken står färdig. Den nya tågstationen i Steninge kommer att ligga i S:t Larsgatans förlängning. Det innebär att S:t Larsgatan kommer att utgöra ett huvudstråk genom staden. Järnvägsparkens placering mellan city och det nya stationsområdet gör den till en viktig plats på väg till eller från stationen, för möten och för rekreation under lång tid framöver.

Parken är också viktig för Vasastaden. I dagsläget är det många vasastadsbor som ska samsas om ett fåtal grönytor, parker och lekplatser.

Senast ändrad den 24 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena