Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kajförstärkningen fortsätter på ny etapp

26 januari 2021 | Bygga, bo & miljö
Det gedigna arbetet med att renovera och underhålla kajen längs Stångån fortsätter. Nu är nästa sträcka igång mellan Snugganparken och Pumpgatan på östra sidan.

 Kajen är över 100 år gammal och behöver omsorg. Vi jobbar etappvis med att förstärka och renovera från Braskens bro ända till Kallerstadsbron, berättar projektledare Joacim Gustavsson, Linköpings kommun.

Stångån är en viktig del av Linköping, både kulturhistoriskt, som naturvärde och för rekreation. Kajen är byggd med olika byggtekniker och material. Den har fungerat i över 100 år, men behöver restaureras och renoveras. Joacim Gustavsson har greppet och vet precis hur kajen mår efter digra undersökningar med dykningar i vatten och provtagningar på land hela sträckan från E4:an i norr till Braskens bro i söder.

 Vi jobbar systematiskt och metodiskt kvalitetssäkrat och prioriterar att skapa en trygg, säker och tillgänglig miljö för alla, säger han.


Illustrationen/kartan är grovt översiktligt markerad. Grönt visar var kajrenoveringen är slutförd. Orange visar var nutida arbete pågår och rött visar kommande framtida arbete.

Omledning till och med mars

Parallellt med pågående arbete lite längre upp vid sträcka G (se karta) har nu en ny etapp påbörjats mellan Snugganparken och Pumpgatan (sträcka O och H på kartan). Kajen förstärks och gångvägens slitlager byts ut. Bänkarna längs sträckan monteras om på bättre underlag så att de står stadigare.

Till och med mars får fotgängare gå runt arbetsområdet via Arbetaregatan. Efter det blir det bara tal om tillfälliga avstängningar i takt med att arbetet slutförs. Det hela planeras vara klart i juni.

Redan i mitten av mars planeras nästa kajförstärkningsetapp komma igång, det handlar om
sträcka E på kartan, Ladugårdskälla-Åkersbergsgatan.

Text: Annika Avén