Kommunala ordningsvakter skapar trygghet i Linköping

20 januari 2020 | Kommun & politik
De kommunala ordningsvakterna Nils och Kalle ska skapa trygghet i Linköping. De hjälper damer att bära kassar och kan ge första hjälpen. De ingriper vid bråk, fylla och narkotikaförsäljning. Och de gillar sitt jobb.
ryggarna av två kommunala ordningsvakter

Kommunen har via ett vaktbolag anställt 12 ordningsvakter. Deras uppdrag är att skapa trygghet i stadskärnan. Det gör de bland annat genom att visa sig på platser som Linköpingsborna tycker är otrygga, till exempel i Domkyrkoparken.

Deras kläder signalerar tydligt att de är ordningsvakter. De har reflexvästar, vaktbolagets grå uniform, svarta kängor, batong och handklovar.

Sedan augusti

Kalle och Nils har varit ordningsvakter på krogar i nio respektive ett år. Som kommunala ordningsvakter har de arbetat sedan i augusti. Det är enligt dem ett bredare och roligare jobb än att vara krogvakt. De patrullerar i de centrala delarna av Linköping. Här och där, bland annat i offentliga byggnader, går de en runda för att se så att allt är väl.

De trivs bra med jobbet och känner sig ofta uppskattade av allmänheten. Många kommer fram och pratar, och en del tipsar om bland annat brott som är på gång.

– Jag känner att jag bidrar, att jag kan hjälpa till och skapa trygghet, säger Kalle.

Uppgift

Nils och Kalle har till uppgift att, i förebyggande syfte, visa sig där ungdomarna finns, och de börjar nu få koll på vilka ungdomar som är stökiga.  De avvisar överförfriskade personer utanför systembolaget och kontaktar polisen om de misstänker narkotikaförsäljning. De hjälper turister att hitta rätt och hjälper äldre att exempelvis bära matkassar om det behövs. De ingriper vid stölder, hot och skadegörelse och ibland omhändertar de personer.

­­– Roligast är när man verkligen känner att man har hjälp till, som när en dam ramlade och bröt en arm, säger Kalle.

Nils och Kalle är lugna och stresståliga. De har lätt för att prata med människor och att lösa saker genom kommunikation. Det är det, säger de, som gör dem till bra ordningsvakter.

Kalle och Nils ska arbeta åtminstone till och med oktober då projektet enligt planerna ska avslutas. Men de jobbar gärna längre om det skulle bli en fortsättning.

Cyklister

Kommunens 12 ordningsvakter ska framförallt prata med ungdomar men också ge förebyggande råd, anvisningar och allmän information till allmänheten. Det kan handla om att säga till cyklister som cyklar där det inte är tillåtet eller att tala om var det finns parkeringsplatser. De ska också se till att allt är okey i exempelvis kommunala fastigheter, andra offentliga byggnader och vid evenemang. På kvällar och helger ska de se till att det är ordning och tryggt utanför Ågatan.

Bakgrund

Bakgrunden till att kommunen har avsatt pengar till ordningsvakter är den trygghetsmätning som gjordes 2018. Den visade att invånarna upplever otrygghet i Linköpings citykärna (Innerstaden, Vasastaden, Tannefors och Hejdegården).

De problem som kom fram i trygghetsmätningen var nedskräpning, att kvinnor antastas, trafikregler som inte respekteras, oro för inbrott i förråd, källare, vindsutrymmen och garage. Undersökningen visade också att flera känner oro för att bli överfallna eller misshandlade och för att vara ensamma ute på kvällarna.

Två och två

Den 20 augusti 2019 började ordningsvakterna att arbeta. De hade då fått en endagsutbildning inför uppdraget som kommunala ordningsvakter. De har sedan tidigare en vanlig ordningsvaktsutbildning. Arbetspassen är dagtid mellan klockan 11:00 och 19:00 och nattetid mellan klockan 11:00 och 05:00 fyra nätter i månaden. De arbetar alltid två tillsammans.

De lyder under polismyndigheten men lämnar rapporter för varje arbetspass också till kommunen. Kommunens säkerhetsstrateg Håkan Carlberg är nöjd med deras arbete.

– De är väldigt aktiva. Polisen är nöjd och samarbetet fungerar bra. Responsen från allmänheten till ordningsvakterna har varit positiv. De reaktioner som har varit negativa har kommit från personer som har blivit avvisade.

En utvärdering visar att den största kategorin är just ”avvisande av personer”. Framför allt har det skett utanför systembolaget på Lilla torget.

Satsningen

Budgeten för ordningsvakterna är tre miljoner per år. Avtalet går ut i oktober nästa år så åtminstone till dess finns ordningsvakterna kvar. Inga beslut har fattats om att permanenta verksamheten.

– Från Allians för Linköping så ser vi att satsningen på ordningsvakter varit väldigt positiv. De har tagits emot mycket väl av såväl Linköpingsborna som av polisen. Därför känns det viktigt att projektet övergår i ordinarie verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande, Niklas Borg (M).

Text och foto: Eva-Karin Strand Wåtz

Fotnot: Kalle och Nils är fingerade namn. De har i sina tidigare jobb varit utsatta för hot och vill därför inte använda sina riktiga namn eller vara med på bild.