Hoppa till huvudinnehåll

Kampanj uppmärksammar var du tvättar bilen

16 maj 2023 | Bygga, bo & miljö
“Här börjar Stångån” står det just nu skrivet vid ett antal gatubrunnar i Linköping. Budskapet är en del av en kampanj. Den ska öka medvetenheten om att allt som hamnar i våra gatubrunnar rinner ut i närmaste vattendrag - utan att passera reningsverket.
Texten Här börjar Stångån på asfalten vid en brunn

Foto: Tekniska verken

Bakom satsningen står det kommunägda bolaget Tekniska verken. Kampanjen pågick förra sommaren i Linköpings stadskärna och fortsätter nu i stadsdelen Hjulsbro.

– Om du exempelvis tvättar bilen hemma rinner det vattnet rakt ut i våra vattendrag och sjöar. I vattnet finns då miljöfarliga ämnen, som på så sätt till slut hamnar i till exempel Stångån. För att skydda miljön vill vi därför uppmana alla att bidra genom att bland annat tvätta sin bil i en biltvätt istället för på gatan eller uppfarten, säger Karin Johansson, kommunikatör på Tekniska verken och en av dem som arbetar med kampanjen.

Bidrar till utsläpp

Även den som tvättar sin bil med miljövänliga rengöringsmedel bidrar till utsläpp. Det är inte bara rengöringsmedlen som följer med ner i gatubrunnen, utan även den smuts som fastnat på bilen.

– Den smuts som fastnar på våra bilar innehåller också miljöfarliga ämnen som exempelvis olja, tungmetaller och asfaltsrester som är skadliga för vår vattenmiljö, säger Camilla Johansson, miljöingenjör på Tekniska verken.

Regn och smältvatten från snö som rinner bort från vägar, tak, parkeringar och andra hårda ytor i staden kallas dagvatten. För att undvika att det blir översvämning på avloppsreningsverken leds vattnet bort i separata ledningssystem till närmaste vattendrag utan att renas. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att hålla dagvattnet så fritt från miljöfarliga ämnen som möjligt.

På Tekniska verkens webbplats kan du läsa mer om hur hanteringen av dagvatten fungerar i Linköping och vad som gäller vid biltvätt:

Senast ändrad den 16 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena