Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kemiska växtskyddsmedel förbjuds

1 oktober 2021 | Bygga, bo & miljö
Regeringen har beslutat om att förbjuda kemiska bekämpningsmedel inom flera områden för att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel. Beslutet medför att riskerna för människors hälsa och miljö minskar.
blomsteräng

Kemiska bekämpningsmedel inom flera områden förbjuds. Foto: Mostphotos

Förändringen gäller från och med den 1 oktober 2021.

Kemikalieinspektionen har beslutat om undantag från förbudet för vissa ämnen i växtskyddsmedel som bedöms medföra låg risk för människors hälsa och miljön. Tillåtna produkter efter att beslutet träder i kraft kommer exempelvis vara ogräsättika, säger Patric Andersson, miljöskyddsinspektör, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Vad beslutet innebär

Beslutet innebär att spridningen av kemiska växtskyddsmedel blir förbjudet:

  • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete (gäller ej punktbehandling),
  • på skolgårdar och gårdar till förskolor och på lekplatser
  • i parker, trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.


Förändringarna träder i kraft den 1 oktober 2021 och påverkar både privatpersoner och yrkesverksamheter.