Klartecken för att planera 1400 nya lägenheter

17 december 2019 | Stadsplanering & trafik
Efter ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden kan nu planarbetet för 1400 nya lägenheter påbörjas i Övre Vasastaden. Det är den andra etappen av den nya stadsdelen som nu tar vid. Samtidigt säger nämnden att utbyggnaden förutsätter en ny skola och förskola.
Övre Vasastaden

Visst planarbete kan påbörjas för fortsättningen av Övre Vasastaden, trots att det ännu inte är klart hur nya järnvägen Ostlänken kommer att placeras. Foto: Claes Lundkvist

– Det är efterlängtat att kunna ge detta besked, för kommunen, för byggföretagen och framför allt för de linköpingsbor som söker bostad i ett central och attraktivt läge, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

I mars 2019 ansökte byggföretagen Botrygg, JM, Skanska och Riksbyggen om ny detaljplan för kvarteren Amatören, Agronomen och del av Alnen inom Vasastaden. Företagen har dock fått vänta på planbesked eftersom hela planområdet ligger inom utpekad utredningskorridor för Ostlänken. Det gör att detaljplanen är beroende av den pågående järnvägsplaneringen, som inte är klar.

Förberedande utredningar

Det som skulle kunna påverka detaljplanen är Ostlänkens sträckning och om den kommer att gå ovan eller under jord.

Nämnden anser dock att det är möjligt att ge ett positivt planbesked, som innebär att byggföretagen kan påbörja vissa förberedande utredningar under 2020. Däremot kan själva detaljplanearbetet inte påbörjas förrän tidigast 2021, efter att Trafikverket och kommunen kommit fram till ett förslag om järnvägens placering.

Utvidgad innerstad

Byggföretagen vill bygga motsvarande cirka 1400 bostäder. Förslaget består av flerfamiljsbebyggelse, våningsantalet varierar mellan 6-8 våningar mot Industrigatan och 4-5 våningar mot Slöjdgatan.

– En sådan bebyggelse ligger helt i linje med kommunens inriktning mot en utvidgad innerstad, samtidigt som vi trycker på att arkitektur och tekniska lösningar ska vara miljömässigt hållbara, säger Muharrem Demirok (C).

Text: Claes Lundkvist