Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Klipp häcken - du kan rädda liv

31 maj 2021 | Bygga, bo & miljö
Nu spirar våren för fullt. Det blir grönt och lummigt utomhus, men grönskan kan också utgöra en fara om sikten i trafiken försämras. Varje år skadas människor i onödan. Med några enkla åtgärder före och under sommaren kan du se till att inte sätta andra i fara.

Genrebild från Mostphotos.

Alla fastighetsägare har ansvar att se till att växtlighet inte växer ut över tomtgränsen där den kan utgöra trafikfara. 

- Skymd sikt är en stor bidragande faktor för uppkomna skador och olyckor i trafiken. I många fall handlar det om oskyddade trafikanter, och även påkörning i låg hastighet kan ge mycket allvarliga skador eller i värsta fall leda till dödsolyckor, säger Andreas Rydin, driftingenjör Park och Natur.

Viktigt att hålla koll på

Det är speciellt viktigt att klippa ner växtlighet på följande ställen.  

  • Vid utfart mot gata eller gång- och cykelväg

  • Kring hörntomt

  • Vid tomt intill gata eller gång- och cykelväg

Planera redan vid plantering

Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Kommunen gör tillsyn

För att upprätthålla och öka trafiksäkerheten i kommunen genomför Stadsmiljökontoret tillsyn över trafikfarlig växtlighet i gaturummet. När växtlighet som utgör en trafikfara upptäcks meddelas fastighetsägaren om detta och uppmanas att klippa ner växtligheten. Det kan gälla växtlighet som inkräktar på gång- cykel- och körbana, eller att vägmärken eller signaler skyms.  

Liten justering kan räcka

- Se gärna över häcken och annan växtlighet varje år. Det behöver inte nödvändigtvis göras jättestora ingrepp alltid. Beroende på plats så kan små justeringar göra skillnad, avslutar Andreas Rydin.

Läs detaljerad instruktion om hur växtligheten ska klippas via länken nedan.

Text: Sofie Berlin