Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Unga får hjälp att komma vidare i Sverige

16 september 2021 | Omsorg & hjälp
Ungdomar som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier har ofta ingen familj eller andra anhöriga som kan stötta dem. Ofta lever de i stor utsatthet. Projekt Knutpunkten hjälper just den gruppen av ungdomar att komma in i det svenska samhället.
Leyla Serikahya, Linköpings kommun, deltagare i Knutpunkten Mohammed Mahmoudi och projektledare Malin Ström

Leyla Sarikahya, enhetschef för Integration på Social- och omsorgsförvaltningen, Mohammed Mahmoudi, deltagare i Knutpunkten samt projektledare Malin Ström, Rädda barnen. Foto: Eva-Karin Strand Wåtz

Kommunen är ansvarig för och stöttar olika projekt som verkar för integration. Projekt Knutpunkten är ett av de projekten. Det vänder sig till ungdomar i Östergötland som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt gymnasielagen. Ungdomarna kommer från olika länder men framför allt från Afghanistan. Just nu deltar 100 ungdomar mellan 20 och 24 år i projektet.

– Projektet ska bidra till nyanländas etablering i länet, säger Leyla Sarikahya, enhetschef för integration på Social- och omsorgsförvaltningen.

Utsatthet

Knutpunkten har sina lokaler på Drottninggatan. Här kan deltagarna exempelvis får hjälp med att utforma ett cv, göra ett personligt brev, söka arbete, fylla i blanketter för ansökningar om uppehållstillstånd, få stöd när det gäller hur bostadsmarknad och arbetsmarknad fungerar och hur man får privatekonomin att fungera. Ofta behöver de psykosocialt stöd. En del kan ha levt med missbruk, prostitution eller annan utsatthet och många mår dåligt.
Hjälpen utgår från varje enskild deltagares behov.

Mohammed

Mohammed Mahmoudi är deltagare i Knutpunkten och har idag både fast arbete som städare och permanent uppehållstillstånd. Han har sina kulturella rötter i Afghanistan men familjen är bosatt i Iran. Han har ingen familj här och inget land som han kan återvända till.

– Projektet var till stor hjälp för mig, det gjorde att jag inte kände mig ensam. Jag tror inte att jag hade stannat i Sverige utan hjälp från projektet, säger Mohammed.

Trots att Mohammed har fått den hjälp han behöver för att kunna stanna i Sverige så finns han kvar inom projektet för att stötta andra.

Förståelse

Projektet avslutas i december, men enligt Leyla, Malin och Mohammed så finns det ett fortsatt behov av att kunna stötta den här gruppen. Många studerar och har ännu inte hittat till Knutpunkten.

– Jag tror att vi har arbetat upp en förståelse för den här målgruppen. Jag har jobbat med deltagarna sedan de kom hit. Det är skönt för dem att komma hit och de behöver inte förklara hela sin bakgrund, säger projektledare Malin Ström, från Rädda barnen.

Enligt Leyla så är projektet också ett stöd för socialsekreterare. De kan när de ser att det finns behov slussa klienter vidare till Knutpunkten.

Linköpings kommun är projektägare, Rädda barnen driver projektet operativt och finansieringen står Länsstyrelsen för.

Enligt gymnasielagen kan den som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ansöka om
  • förlängt uppehållstillstånd om personen behöver mer tid för att slutföra sina studier
  • förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå
  • permanent uppehållstillstånd därför att personen kan försörja sig själv efter studier på gymnasial nivå.

 

Text: Eva-Karin Strand Wåtz