Kommunen ingår nytt avtal med LFC

23 augusti 2019 | Kommun & politik, Uppleva & göra
Allians för Linköping presenterar ett helt nytt avtal mellan Linköpings kommun och Linköping Fotboll Club (LFC). Genom avtalet utökas stödet till 500 000 kronor årligen under en treårsperiod i syfte att stärka dam- och flickfotbollen i Linköping.

Gustaf Appelberg (L), Niklas Borg (M) och Ann-Sofie Brehmer Hjertstedt, LFC:s klubbdirektör.

Det utökade stödet kommer att stärka förutsättningarna för LFC att långsiktigt driva denna betydelsefulla verksamhet vidare.

– Linköpings Fotboll Club (LFC) skapar, genom verksamheten fadderakademin, fantastiska möjligheter för flickors idrottande i Linköpings kommun, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

I dag råder ingen tvekan om att fysisk aktivitet gör oss friskare, både fysiskt och psykiskt. Men vi vet samtidigt att det i dag är fler pojkar och män som idrottar samt att fler flickor väljer att lämna föreningslivet. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara med som utövare och ledare, kön ska inte utgöra någon begränsning. En jämställd och inkluderande idrottsverksamhet ska vara en självklarhet i Linköpings kommun.

Flicklag får träna med LFC

– Vi har länge verkat för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar i idrottslivet. Genom att vi ökar stödet till Fadderakademin får LFC bättre möjligheter att ge alla flickor som spelar fotboll i Linköpings kommun möjligheten att träffa, inspireras och motiveras av sina idoler, man kan dessutom tillsammans utveckla den populära Winning Ground- turneringen, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

LFC:s fadderakademi innebär att elitspelarna i LFC agerar faddrar till alla flicklag i Linköpings kommun vilket bland annat innebär att elitspelarna besöker flicklagen på deras träningar. Alla Linköpings flicklag blir också årligen inbjudna till LFC Night där de bland annat får träna med LFC på Linköping Arena. De senaste åren har det varit över 700 spelare och cirka 100 ledare på plats. 

– Vi är oerhört tacksamma för samarbetet med Linköping kommun som gör det möjligt för oss att fortsätta arbetet med Fadderakademin. En satsning som möjliggör den positiva utvecklingen av flickfotbollen i Linköping och som genom våra förebilder och idoler hålla drömmen vid liv, att kunna satsa på sin idrott, avslutar Ann-Sofie Brehmer Hjertstedt, LFC:s klubbdirektör.