Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fler gode män sökes

26 oktober 2020 | Omsorg & hjälp
Linköpings kommun söker just nu fler människor som kan tänka sig att vara god man eller förvaltare.
Läs intervjuer med gode män

Att vara god man är ett uppdrag som du utför på din fritid. Det handlar om att hjälpa den som inte kan ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. I praktiken betyder det exempelvis att du hjälper till att betala räkningar.

Den som tar emot hjälpen kallas huvudman, det kan vara en människa som på grund av ålder eller ett funktionshinder inte klarar detta på egen hand.

 

Den som åtar sig uppdrag som god man får ett arvode som betalas av kommunen. Verksamheten sköts av kommunens Överförmyndarenhet som just nu har en kampanj för att hitta fler gode män.

 

Via länken nedan kan du läsa intervjuer med tre Linköpingsbor som redan är gode män. Här finns också intervjuer med två handläggare på Överförmyndarenheten som berättar om sitt arbete.

 

 

På onsdag den 28 oktober ordnar Linköpings kommun en informationsträff för dem som är intresserade av uppdraget.