Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunen vill införa trygghetsskapande kamerabevakning

7 juni 2021 | Kommun & politik
Linköpings kommun ser nu över möjligheten att ansöka om trygghetsskapande kamerabevakning. Kommunen uppmanar också Polismyndigheten att stå fast vid sitt löfte om att installera övervakningskameror.
Niklas Borg (M) och Denisé Cassel (KD) utanför Berga centrum.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) och 1:e vice ordförande Denisé Cassel (KD) utanför Berga centrum där polisen satt upp en tillfällig övervakningskamera.

Det finns ett behov av mer kamerabevakning som en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Linköping. Det visar inte minst den senaste händelsen i Berga. Tidigare löften om ökad kamerabevakning i Linköping har inte infriats och kommunstyrelsens presidium kommer därför att skicka ett brev till Rikspolischefen där man påtalar vikten av att polisen står fast vid sitt löfte om fler övervakningskameror. Linköpings kommun erbjuder samtidigt stöd till Polisregion Öst i deras arbete. 

– Vi har ett gott samarbete med polisen lokalt i Linköping och det är glädjande att man nu fått möjlighet att sätta upp en tillfällig övervakningskamera i Berga. Men det räcker inte på långa vägar och vi kan tyvärr se att man från nationellt håll valt att prioritera ned frågan om kameraövervakning i Linköping. Det beklagar vi och uppmanar därför Rikspolischefen att verkställa det utlovade löftet. Vi vill också erbjuda Polisregion Öst stöd i deras arbete. Det kan till exempel handla om att bistå ekonomiskt med ett förskott på ersättning, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M). 

Kommunal kamerabevakning

Linköpings kommun ser nu också över möjligheten att införa trygghetsskapande kamerabevakning. Syftet med kommunens kamerabevakning är inte att överta Polismyndighetens ansvar, utan ska ses som ett komplement till det övriga brottsförebyggande arbetet. 

– Vi har gett kommunens tjänstepersoner i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att införa kommunal kamerabevakning som en del av det trygghetsskapande arbetet. Denna fråga är prioriterad för oss i Allians för Linköping, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Denisé Cassel (KD).

Kommunens juridik- och säkerhetsenheter har tagit fram en promemoria med de tekniska och juridiska aspekter som behöver beaktas inför ansökan om trygghetsskapande kamerabevakning. På kommunstyrelsens möte den 8 juni föreslås kommundirektören få i uppdrag att ta fram och fastställa en handlingsplan för trygghetsskapande kamerabevakning på allmän plats.