Kommunens nyheter når fler

5 mars 2019 | Kommun & politik
I slutet av januari tog Linköpings kommun ett omtag kring de egna digitala nyheterna. Initiativet har hittills varit väldigt lyckat.

Foto: Johan Hermansson

Det var i slutet av januari som Linköpings kommun valde att samla alla sina nyheter på ett och samma ställe. Syftet var att göra det enklare för Linköpingsbor och journalister att hitta den senaste informationen från kommunen. På linkoping.se/nyheter kan alla ta del av viktig information i form av nyhetsartiklar och rörlig bild, men också reportage som bland annat rör stadsutveckling, kommunala verksamheter och porträtt på medarbetare.

– Vi behövde ta större ansvar för vår egen kommunikation och ta hänsyn till det förändrade medielandskapet där redaktioner bantas och bevakningen av offentlig sektor blir allt mindre. Allt fler vill ha information tidigt i en process och ha möjlighet att påverka, säger Maria Ottosson, kommunikationsdirektör.

Stor ökning av antalet läsare

Initiativet att samla alla nyheter på ett och samma ställe har varit lyckat. Statistiken visar att antalet besökare som går in på linkoping.se för att läsa kommunens nyheter har femdubblats under den senaste månaden.

– Målet var att fördubbla antalet läsare första månaden men den nivån har vi passerat med råge. Vi började på en låg nivå och har nu nått 7000 unika läsare i veckan på sajten. Den siffran står sig bra i jämförelse med andra kommuner. Vi jobbar hårt för att även i fortsättningen kunna ge våra läsare bra, nyttiga och intressanta nyheter från Linköpings kommun, säger Fredrik Kliman, enhetschef för Nyheter och media på Kommunikationsstaben.

"Vi började på en låg nivå och har nu nått 7000 unika läsare i veckan"

Fredrik Kliman, enhetschef

Fortsatt starkt i sociala medier

Linkoping.se/nyheter är navet för nyhetsförmedlingen men artiklar publiceras även i sociala medier där Linköping kommun fortsätter att ligga i toppen jämfört med andra jämnstora kommuner i Sverige. På Facebook skapar kommunen stort engagemang och når i genomsnitt cirka 25 % av alla Linköpingsbor per vecka.

Mest lästa nyheterna på linkoping.se: