Behov av fler utbildade lärare och socionomer

25 juni 2019 | Kommun & politik, Förskola & utbildning
För att kunna möta framtidens brist på utbildad personal föreslår nu de politiska ledningarna i Linköpings och Norrköpings kommuner att Linköpings universitet utökar antalet platser på lärar- och socionomprogrammen.

Foto: Mostphotos

Att ha anställda med rätt utbildning är avgörande för Sveriges kommuner för att kunna möta välfärdsbehoven och bedriva verksamhet som vård, skola, omsorg och socialtjänst. Men rekrytering av medarbetare med rätt kompetens har blivit en stor utmaning för kommunerna. Många anställda kommer att gå i pension de kommande åren och bristen på utbildad personal inom samhällsviktiga yrken påverkar möjligheterna att genomföra verksamheten på bästa sätt. Norrköping och Linköpings invånarantal växer och i de prognoser som gjorts över framtida kompetensbehov så ser kommunerna att bristen på bland annat socionomer, lärare och förskollärare kommer att tillta.

– Vi har stora utmaningar framför oss när det gäller rekrytering av utbildad personal till många av våra kärnverksamheter. Det kommer att behövas krafttag för att kunna klara kompetensförsörjningen framöver och jag tror det är jätteviktigt att vi samverkar i regionen i den här frågan, säger kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Lars Stjernkvist (S).

Linköpings och Norrköpings politiska ledningar föreslår nu i ett brev till Linköpings universitet att ett arbete bör startas för att förbättra dimensionering av utbildningar och anpassa utbildningsplatserna i förhållande till söktryck och efterfrågan. Det är viktigt att det finns en stor flexibilitet för att kunna möta efterfrågan av kompetens anser de båda kommunerna.

Universitet spelar en stor roll i kompetensförsörjningen genom att erbjuda utbildning och utbilda människor för att möta arbetsmarknadens behov. Det finns idag ett bra samarbete mellan kommunerna och Linköpings universitet kring forskning, utbildningar och universitets utveckling.

– Studentrekrytering för att öka antalet sökande till utbildningar för samhällsviktiga yrken är också en viktig fråga. Linköpings universitet arbetar med att få ett ökat söktryck till lärarutbildningarna, det ser vi som positivt, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.