Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunerna får besluta om undervisning på distans

7 januari 2021 | Kommun & politik, Förskola & utbildning, Covid-19
Regeringen har meddelat att de vill ge grundskolornas huvudmän större möjlighet att bestämma över fjärr- och distansundervisning i högstadiet.
Erik Östman (M) ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Erik Östman (M) ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Regeringen planerar en ändring i en förordning som ger kommuner och privata skolhuvudmän större möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning om det behövs.

Ändringen i förordningen är planerad att träda i kraft måndag 11 januari.

Linköpings kommun välkomnar denna nya möjlighet. I praktiken betyder det att det blir lättare för kommunen att införa fjärr- och distansundervisning i högstadiet om det skulle behövas. Kommuner och även privata huvudmän kan från och med måndag bestämma att exempelvis vissa lektioner ska utföras på distans. Det kan också handla om att klasserna på ett högstadium turas om att vara i skolan för att minska trängseln – både i skolan och kollektivtrafiken.

Mindre trängsel

Förändringen i denna förordning gör att villkoren för högstadiet nu blir lika de som gäller för gymnasiet.

– Från och med måndag ger regeringen grundskolans huvudmän bättre förutsättningar att hålla högstadiet öppet utan att riskera trängsel i skolan eller i kollektivtrafiken. De får nu möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning så att alla elever inte behöver vara i skolan samtidigt. Detta är ytterligare ett verktyg för att hindra smittspridningen, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett uttalande.

Regeringen påminner dock om att skollagen anger att eleverna i första hand ska vara i skolan – så kallad närundervisning. Det är den form av undervisning som är bäst.

Skolan är viktig

De kommunala grundskolorna i Linköping inledde vårterminen den 7 januari med normal undervisning. Detta beslut fattades på inrådan av Region Östergötlands smittskyddsenhet som gjort bedömningen att grundskolorna i Linköping kan hållas öppna. Regeringens beslut innebär ingen omedelbar förändring, däremot ger det kommunen större möjligheter att införa fjärr- och distansundervisning om det skulle behövas.

– Vi kommer inte att tveka om det visar sig att det blir nödvändigt att fatta ett sådant beslut, men det är viktigt att komma ihåg att skolan inte bara handlar om utbildning. Den fyller en otroligt viktig social funktion också. Vi har ständig kontakt med smittskyddsenheten för att veta hur smittspridningen ser ut, säger Erik Östman (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Den här nya förordningen omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.