Konst som speglar ”Berzanandan” nu på plats

20 maj 2019 | Förskola & utbildning
Berzeliusskolan har under de senaste åren genomgått en ombyggnation och försetts med nya entréer. De två centrala trapphallarna på skolan har nu fått ny intressant konst.

Göran Hägg berättar om sitt konstverk. Foto: Jennie Roitto

En fantasifull rymdfarkost, utformad och byggd av konstnären Göran Hägg hänger nu i entrén mot Vasahallen.

– Göran Hägg är känd för sina möjliga och omöjliga konstruktioner. Hans mekaniska verk och skulpturer följer inte några bestämda normer för funktion eller utseende men inspirerar till uppfinningsrikedom och fantasi hos betraktaren. Eleverna önskade ett rymdskepp, vilket vi inte trodde att de kunde få, men så blev det, säger Jennie Roitto lärare på Berzeliusskolan.

Stort foto på glas

Ett stort foto på glas samt en mindre pendang, av konstnären Maria Friberg, är upphängda på de stora väggarna i lokalen som kallas Navet.

– Maria Friberg är en av Sveriges mest betydelsefulla foto- och videokonstnär. Hennes konst tar upp teman som är relevanta i sin samtid, såsom konsumtion, miljö och teknisk utveckling och de verk vi har fått har i synnerhet något att kommunicera i Berzeliusskolans kontext. Vi önskade utsmyckning av skolan som inte bara skulle vara skön att betrakta utan speglade ”Berzanandan” och vår verksamhet. Ett annat önskemål var att konsten skulle väcka tankar och intresse hos elever och personal, säger Jennie Roitto.


Maria Friberg framför sitt konstverk. Foto: Jennie Roitto.

Elever var delaktiga

En grupp teknikelever har haft som projekt att utarbeta den upphängningsanordning som håller uppe det konstverk som är utformat som en rymdfarkost.

– Detta gymnasiearbete har varit en rejäl utmaning att planera, konstruera och till sist montera på plats. Det svåraste har varit att få till en stark men lätt konstruktion som dessutom är flexibel. Att inte kunna kontrollmäta förrän vid själva montaget ställde kravet på uppfinningsrikedom på sin spets. Det har för eleverna varit en givande och spännande utmaning som de drivit från första skiss, via beräkningar och datormodeller till en konstruktion som de både tillverkat och målat på egen hand. Under arbetets gång har eleverna haft regelbunden kontakt med konstnären vilket gett stort elevengagemang, säger Nils Winge lärare på Berzeliusskolan.

Den nya utsmyckningen invigdes under måndagen den 20 maj med tal, musik, snacks och mingel. De båda konstnärerna deltog även och berättade om sin konst.

Text: Sofie Berlin