Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Besökarna och konsten åldras tillsammans

19 februari 2021 | Uppleva & göra, Folkungavallen
Konsten i simhallen ska leva länge. I en miljö med fukt och mängder av besökare måste den vara tålig utöver det vanliga. "Jag hoppas att Linköpingsborna och konsten åldras snyggt tillsammans" säger projektledaren för simhallens konst, Peter Ojstersek.

Konstprojektledare Peter Ojstersek och ett kommande konstverk i simhallen av Carin Ellberg, foto: LOK (Linköping offentlig konst)

Hösten 2022 ska simhallen vara klar. Till dess kommer också flera konstverk att ha blivit en del av byggnaden. Projektledare för de utlysta konstnärliga gestaltningarna är göteborgaren Peter Ojstersek som arbetar för LOK (Linköping offentlig konst). Han är konstnär och har bland annat arbetat som Lektor vid Akademin Valand. Han har också stor erfarenhet av att leda konstnärliga projekt.

Tradition och Förnyelse

Det första han gjorde när han fick uppdraget var att läsa på om platsens historia och idrottsarkitektur, en berättelsen som började med Folkungavallen.
-Det finns en stor koncentration av fin arkitektur byggd för idrott, sport, hälsa och evenamang i området. Det började med Folkungavallen och sedan Tinnerbäcksbadet som invigdes 1938 med Sveriges första 50-metersbassäng. Linköpings sporthall invigdes 1958. Den har en unik arkitektur. Som konstprojektledare blir jag påverkad av det här. Nya Tinnebäcksbadet följer denna tradition och följer med mig in när konsten är en viktig del i projektet.

Extrema krav

Peters arbete bygger mycket på att göra en förstudie för att hitta de bästa platserna för verken i simhallen.
-Jag ska ha en idé om hur arkitekten kan ha tänkt.

Att vara projektledare innebär också bland annat att Peter måste inhämta kunskap om olika material och miljöer i simhallen som påverkar konstens utformning.

-En simhall har extrema krav. Det är en korrosiv (frätande) miljö. Det är många aspekter att ta med. När man utlyser projekten måste konstnärerna få korrekta ramar att arbeta utifrån. Platsens historia och kunskap om hur byggnaden används är stöd i en konstnärlig process.

200 konstnärer

200 konstnärer gjorde intresseanmälningar och fyra projekt har valts ut för att påbörjas i år.
Urvalet har gjorts i samarbete mellan representanter för LOK, arkitektkontoret, fastighetsägaren och verksamheten.
-Det här är en simhall för alla människor i alla åldrar. LOK vill att när man besöker simhallen ska man känna att det är en miljö där konsten finns representerad.

Publikflöde

Det finns beräkningar på att antalet besökare kommer att vara 1700 personer per dag.
-Det betyder att konsten kommer att vara väldigt närvarande och synlig.
Man kan tänka sig att verken finns om 50 år. Under en så lång tid och med ett sådant publikflöde blir det förstås ett slitage. Det ger en patina som jag hoppas blir snyggt. De åldras tillsammans, Linköpingsborna och konsten.

I tillblivelsen av en simhall är många aktörer inblandade och Peter har ett nära samarbe bland annat med LOK, Lejonfastigheter, Winell & Jern Arkitekter AB, och representanter för verksamheten.
-Och det har varit ett otroligt bra samarbete, där konsten har integrerats tidigt i processen.

Några fakta om Peter Ojstersek

  • Utbildade sig först vid Lunnevads folkhögskola och sedan vid Konsthögskolan Valand. 
  • PgM (Post graduated master of Fine Art) i Fri Konst vid Universitet der Künste Berlin
  • Har varit lektor i fri konst på Akademin Valand fram till 2016
  • Arbetar som konstkonsult för Göteborg Konst
  • Var konstprojektledare för konsten i Vallastadens skola

Text: Eva-Karin Strand Wåtz