Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Korsningen Gamla- och Nya Tanneforsvägen stängs tillfälligt av

29 juni 2021 | Stadsplanering & trafik
Tekniska verken förnyar dricksvattenledningen i delar av Gamla Tanneforsvägen, mellan Nya Tanneforsvägen och Gamla Norrköpingsvägen. Det innebär att vägarna måste stängas av för fordonstrafik under andra veckan i juli. Trafikskyltar visar alternativa körvägar.
Karta över korsningen Nya och Gamla Tanneforsvägen.

De rödmarkerade tjocka linjerna på bilden markerar avstängningen. Trafikskyltar visar alternativa körvägar. Foto: Tekniska verken

Vattenledningarna som ska förnyas är från 1930-talet och byts ut för att minimera risken för framtida vattenläckor.

Grävarbetet sker i två etapper, den första startar måndagen den 12 juli och beräknas vara klar den 19 juli. Arbetet med etapp 2 påbörjas i slutet av augusti och beräknas vara klart under mitten av september.

Boende och verksamhetsutövare kan komma till och från fastigheterna med bil.

I samband med omkopplingsarbeten behövs vattnet stängas av i kortare perioder, berörda fastigheter meddelas i god tid i förväg, enligt Tekniska verken.