Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och idrottsrörelsen får stödpaket

6 april 2020 | Uppleva & göra, Coronaviruset covid-19
Många av Linköpings kulturaktörer, kulturarenor och idrottsföreningar har på grund av coronaviruset drabbats hårt ekonomiskt. För att stötta dem har kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett riktat stödpaket.
Innebandy i idrottshall

Foto: Mostphotos

Många kulturaktörer är små egenföretagare som snabbt påverkas av att deras tjänster inte efterfrågas. Ekonomin hos idrotts- fritids- och ungdomsföreningar påverkas snabbt negativt när sponsorer kliver av mångåriga samarbeten. Detta samtidigt som träningar, aktiviteter, matcher, tävlingar och evenemang ställs in. För vissa föreningar är det ekonomiska läget akut.

– Vårt stödpaket är ett komplement. När det statliga 500+500 mnkr i första hand vänder sig till elitklubbar, större kulturaktörer och evenemang, vill kommunen visa att vi även värnar de mindre. Vi vill med detta stöd uppmuntra de lokala kulturaktörerna och breddidrottsföreningarna och tala om att de är oerhört viktiga för Linköping, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kultursektorn får stöd på följande sätt

Tillfälligt projektmedel
För att stimulera kommunens kulturaktörer tas ett projektmedel fram som möjliggör och förstärker skapande i en oförutsägbar tid.

Lokalsubventioner
Hyressubventionerna utökas på kommunens kulturscener, samt scenen i Gamla Linköping och stadsbiblioteket. Avbokningsavgiften på kulturscenerna tas bort. Detta gäller endast föreningar.

Tillfälligt distributionsstöd
Ett flexibelt stödsystem inrättas för lokala kulturaktörer som, utifrån rådande förutsättningar, vill hitta nya möjligheter och arenor för att sprida kultur.

Idrottsrörelsen för stöd på följande sätt

Generösa avbokningsvillkor
Föreningar ska kunna avboka sin tid fram till nyttjande, under förutsättning att avbokning sker på grund av yttre omständigheter som inte går att påverka. Det gäller retroaktivt från 11 mars 2020.

Bibehållna kommunala bidrag
Utvecklingsbidraget öppnas upp för föreningar som vill och behöver anpassa verksamheten under den pågående pandemin. Kommunen betalar ut verksamhetsbidraget med minst föregående års belopp för motsvarande period.

Anstånd att betala avgifter till kommunen.
Kommunen har en generös inställning till anstånd med tillhörande avbetalningsplaner.

Tillfälligt bidrag
Kommunen inför ett tillfälligt bidrag där föreningar kan söka ersättning för extraordinära kostnader som direkt kan kopplas till den pågående pandemin. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.