Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kulturen ska bli en tydligare besöksanledning

6 april 2021 | Uppleva & göra
Tillväxtverket har inom utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang beviljat Linköpings kommun projektmedel på drygt en miljon kronor. Projektet heter Kulturkartan och blev ett av cirka tio utvalda av totalt 152 ansökningar.
En person utklädd till fjäril.

Foto: Mostphotos

– Målet med projektet är att stärka kulturturismen som en självklar besöksanledning till Linköping. Besökaren ska vägledas till olika platser och teman i staden, till exempel det medeltida Linköping, Linköpings hamn och vattenvägar, levande och inspirerande kulturscener, Gamla Linköping, konst i Linköping med Linköpings konsthall Passagen och Östergötlands museum som hållpunkter, säger Tina Karlsson From, museichef Gamla Linköping.

Privatresandet blir viktigt

Flera kulturaktörer och aktörer inom besöksnäringen är intressenter i projektet, Kultur- och fritidsförvaltningen är projektägare och Visit Linköping & Co är samverkanspart. De kulturella besöksmålen ska kopplas ihop med ett utbud av boende, mat och upplevelser och synliggöras för besökarna.
Under de senare åren har Linköping som destination stärkt sin position för privatresande med ökat antal besökare på framförallt sommaren och helger. Fram till pandemins intåg upplevde Linköping en tillväxt i antal gästnätter sexton år i rad.
– Under och efter pandemin bedömer vi att betydelsen av privatresande kommer att bli ännu större för Linköping, då affärsresandet har drabbats hårdast av pandemin och troligen kommer att ta lång tid att återhämta. Linköpings historia och kulturarv är en möjlighet som definitivt går att stärka för att driva fler privatresenärer till Linköping i framtiden, säger Jörgen Nilsson, ansvarig för besöksnäring på Visit Linköping & Co.

Tiden för projektet är mellan 1 mars 2021 till 30 april 2022.

Ur Tillväxtverkets motivering:

Med syfte att synliggöra och stärka kulturella besöksanläggningar, både kulturhistoriska miljöer och kulturscener, kommer projektet att bidra till att stärka och utveckla destinationen Linköping. Detta är ett led i omställningen för att nå målgruppen privatresenären, i spåren av den förändring som mötesindustrin genomgår.

Projektet utgörs av insatser för lärande och samverkan kring platsutveckling såväl som konkreta frågor som att knyta samman miljöer med hållbara transporter, tydligare stråk och ökat utbud av upplevelser. 

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: