Länken som ska hjälpa fler Linköpingsfamiljer

13 mars 2019 | Omsorg & hjälp
För barnfamiljer som har stöd av olika insatser blir det ofta stressigt och svårt att få överblick kring vilken funktion som ansvarar för vad. ”Det är här vi kan hjälpa till”.

Familjelänkens medarbetare Bosse Andersson, Lotta Elm, Victoria Lööf, Annalena Petersen och Sara Gustavsson.

Det säger Hanna Leinhard, gruppledare för den nystartade verksamheten Familjelänken i Linköpings kommun.

– Det är inte ovanligt att familjer har tre till fyra olika handläggare på Socialkontoret och samtidigt har insatser från andra aktörer. Stödkontakterna kan vara så många att familjen till slut inte förstår vilken hjälp de får och vad de olika insatserna kan hjälpa till med, vilket är jättesorgligt.

Familjelänkens roll är bland annat att samordna kontakterna för att på så sätt skapa förståelse för familjens situation.

– Vi följer med familjen på olika möten som de har. Det kan handla om allt från ett besök på vårdcentralen till möte på skolan, säger Hanna Leinhard.

Inget biståndsbeslut behövs

Familjelänken består av fem medarbetare; Sara Gustavsson, Bosse Andersson, Annalena Petersen, Lotta Elm och Victoria Lööf. Alla har de olika kompetenser så som arbetsterapeut, samhällsvetare, socionom och fritidspedagog. Målsättningen är att verksamheten ska kunna ta emot omkring 30 Linköpingsfamiljer per år.

– Familjer kan vända sig till oss direkt. Det behövs alltså inget biståndsbeslut för att få hjälp, säger Hanna Leinhard.


Hanna Leinhard är gruppledare för Familjelänken.

Vid en första telefonkontakt får familjen beskriva sin situation och vad de behöver hjälp med. Utifrån verksamhetens kriterier bedömer gruppchefen om Familjelänken kan hjälpa till eller inte.

– Vi finns till för familjer med barn mellan 6-16 år och som till exempel lever i en ekonomisk utsatt situation, som har barn som är i behov av extra resurser i skolan, eller behöver stöd inom socialtjänst eller hälso- och sjukvården, säger Hanna Leinhard.

Barnets situation i fokus

Utöver samordnat stöd fungerar även Familjelänken som ett så kallat nätverkslag, som är en metod som används för att prata om hur en familjs livssituation kan bli bättre.

– Vi utgår då från en specifik frågeställning, till exempel: hur ska barnet börja gå till skolan igen. Barnet får bestämma vilka personer som hen vill ha med i mötet. Det kan vara bästa kompisar, lärare, föräldrar eller andra personer som är viktiga i barnets liv, säger Sara Gustavsson.

Ett nätverksmöte tar ungefär tre timmar och finns till för alla barn mellan 0-20 år. Deltagarna sitter i en ring för att diskutera och lyssna in vilka behov som finns och hur man tillsammans kan lösa situationen.

– Vi från Familjelänken agerar egentligen bara som mötesledare och ser till att alla får komma till tals och att vi inte pratar om sådant som barnet i förväg sagt att hen inte vill diskutera i grupp.

Målsättningen är att hålla i omkring 150 nätverksmöten per år.

Text och foto: Emmilie Engström