Lär dig allt om Linköping – i siffror

29 oktober 2019 | Kommun & politik
Vet du hur många invånare Linköping har och hur många av dem som är gifta? Vet du var de bor som tjänar mest och hur gamla människor är i olika stadsdelar? Du kan snabbt och enkelt hitta informationen på linkoping.se under vinjetten Linköping i siffror.
Linköping på kvällen

Vill du lära dig mer om Linköping?

– Vinjetten ”Linköping i siffror” är ny. Här presenteras informationen med hjälp av diagram, animeringar och förklarande texter. Det blir enklare att ta del av statistiken nu, och flera diagram skapar en mäktig känsla, där tidsanimeringen verkligen förstärker förståelsen av att här händer det något, säger Linköpings kommuns statistikchef Jimmy Lindahl.

Under den nya vinjetten finns information om befolkningens utveckling och sammansättning och andra ämnesområden.

Statistiken levereras vid olika tidpunkter beroende på vilken typ av statistik det är. Statistiken när det gäller arbetslöshet i stadsdelarna avser exempelvis mars månad, men den mesta statistiken avser årskiften.

Nuläge

Vid det senaste årsskiftet bodde 161 034 personer i Linköping. Vid halvårsskiftet hade antalet invånare ökat till 161 371 personer. På tio år har invånarantalet i Linköping ökat med över 19 000 personer. Du kan hitta statstik både om nuläget, periodens utveckling och prognosen tio år framåt.

– Det beror på ämnesområde och hur långt tillbaka det finns statistik, en del statistik går tillbaka ända till 60-talet. Det är bra att man nu kan välja vilken period man vill se, säger Jimmy Lindahl.

Födda utomlands

Under ”Linköping i siffror” finns det också information om hur många personer som är födda utomlands och vilka länder de kommer ifrån.
2018 var 17,2 procent av Linköpings befolkning född i ett annat land än Sverige. De mest förekommande födelseländerna 2018, vid sidan om Sverige, var Irak, Syrien och Somalia.

Antal bilar

Det finns också information om hur många bilar det finns per 1 000 personer i stadsdelarna och hur många som har röstat i valen ända sedan 1970.

En rubrik heter ”Trångbodda hushåll”. Högst antal sådana finns det i Skäggetorp men närmast därefter kommer innerstaden. Totalt var 7,9 procent av samtliga hushåll trångbodda 2018.

Om du själv vill visualisera statistiken från databasen och välja hur du vill presentera eller analysera informationen så kan du göra det i verktyget Linköpings statistikstudio.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz