Lär dig mer om vatten

7 maj 2019 | Bygga, bo & miljö
Fredag den 24 maj har du chansen att följa med på en bussfärd till Vikbolandet och lära dig mer om vatten i jordbrukslandskapet.
Ett tvåstegsdike

Ett tvåstegsdike. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

På bussfärden medverkar bland andra Stångåns vattenråd – där Linköpings kommun ingår – liksom Länsstyrelsen Östergötland och Lantbrukarnas riksförbund.

Stångåns vattenråd har bjudit in allmänheten till fältexkursioner sedan 2012.

– Under årens lopp har vi haft olika teman. Dock finns alltid vattenkvalitet, rekreation och friluftsliv längs Stångån och Kinda kanal som en del i temat, säger Håkan Lundberg, kommunekolog i Linköpings kommun.

Genom att bjuda in allmänheten vill vattenrådet sprida kunskap om vattenfrågor och om vad aktörer som jordbrukare, kommuner, markägare och olika verksamheter kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.

Anmälan ska göras senast den 15 maj. I dokumentet nedan hittar du mer information om programmet och om anmälan.