Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Del av Lasarettsgatan stängs av på grund av fjärrvärmeläcka

10 juni 2021 | Stadsplanering & trafik, Driftinformation
Del av Lasarettsgatan stängs av från måndagen den 14 juni och två veckor framåt på grund av en fjärrvärmeläcka. Detta kommer att påverka framkomligheten till norra delen av US.
Rätt avstängning Lasarettsgatan

Från och med måndagen 14 juni blir framkomligheten begränsad på Lasarettsgatan under två veckor.

Den del av Lasarettsgatan som stängs av ligger öster om Sandbäcksgatan. Motortrafik leds då om via Djurgårdsgatan - Drottninggatan - Hamngatan. Det innebär att biltrafikanter som behöver ta sig till US norra del måste åka in via Djurgårdsgatan och vidare upp på Lasarettsgatan.

Busstrafiken får passera avstängningen. Boende längs Lasarettsgatan, exempelvis Rosengatan, kommer att kunna ta sig fram till sin bostad. Gång- och cykelbanan på norra sidan av Lasarettsgatan är fortsatt öppen.

Här hittar du information om aktuella vägarbeten: