Hoppa till huvudinnehåll

Ledningar förnyas under våren

1 mars 2023 | Bygga, bo & miljö
Under våren 2023 kommer Tekniska verken utföra grävarbeten för att förnya viktiga ledningar i innerstaden.

Fjärrvärmeledningarna förbättras på Elsa Brändströms gata. Foto: Sofie Berlin

För att Linköpings invånare och verksamheter ska ha tillgång till fjärrvärme och dricksvatten är det viktigt att stadens ledningar underhålls. Under våren kommer underhållsarbete ske på Elsa Brändströms gata, Drottninggatan och Vasavägen.

Elsa Brändströms gata

På Elsa Brändströms gata behöver fjärrvärmeledningarna förbättras för att säkra försörjningen av värme till de nybyggda kvarteren i området. Arbetet startade den 14 februari och beräknas vara klart i september 2023. Under arbetets gång kommer framkomligheten intill arbetsområdet vara begränsad, men all trafik kommer kunna passera.

Drottninggatan

I samband med arbetet på Elsa Brändströms gata kommer grävarbeten även ske på Drottninggatan. Där är syftet främst att förstärka vattenledningarna längs gatan, ledningarna är från tidigt 1900-tal och behöver nu underhållsarbete för att försörjningen av dricksvatten till fastigheterna i området ska kunna säkras. Utöver detta behöver även en fjärrvärmeledning under Drottninggatan som gick sönder vid byggnationen av de nya kvarteren Emblan och Eddan bytas ut.

Anledningen till att man valt att samordna arbetena på Drottninggatan och Elsa Brändströms gata är att förkorta den totala arbetstiden i området.

– Linköpings kommun och Tekniska Verken samarbetar alltid för att alla grävarbeten ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Drottninggatan är i dagsläget en väldigt trafikerad gata och det är därför av yttersta vikt att korta ner arbetstiden så mycket det går, säger Johan Engström, trafikingenjör på Linköpings kommun. Han fortsätter.

– Genom att samordna arbetena på Elsa Brändströms gata och Drottninggatan genomförs ett fåtal större grävarbeten istället för flera små, det förväntas korta ner den totala arbetstiden.

Grävarbetet på Drottninggatan planeras pågå från den 14 mars till mitten av juni 2023. Under arbetstiden kommer gatan vara stängd för biltrafik. Cyklister och fotgängare kommer dock kunna passera under hela arbetets gång.

Vasavägen

Även på Vasavägen är det dags för underhåll av befintliga vattenledningar. Här ligger ledningarna under gång- och cykelbanan intill gatan, i samband med Tekniska verkens arbete kommer därför Linköpings kommun passa på att förbättra gång- och cykelvägarna. För att minska påverkan på gång- och cykeltrafiken kommer arbetena ske på en sida av gatan i taget. Arbetena startar i mars 2023 och kommer pågå i etapper till och med december 2024. Under 2023 ligger fokuset på den norra sidan och under 2024 den södra sidan. Biltrafiken på Vasavägen kommer inte påverkas av arbetet.

Underhållsarbeten - en viktig del av livet i staden

Grävarbeten kan upplevas som påfrestande i vardagen och medföra konsekvenser för verksamheter i närheten av arbetsområdena. Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla arbeten syftar till att göra livet i staden bättre på sikt.

– Vi förstår att grävarbeten är påfrestande för boende och verksamhetsutövare i närområdet. Men ibland måste man gräva, det kommer man inte ifrån. Alla ledningar kräver visst underhållsarbete, så ser det ut i alla städer. Man skulle kunna säga att grävarbeten är en naturlig del av livet i staden, säger Johan Engström.

Text: Evelina Gleisner

Senast ändrad den 1 mars 2023

Senaste nytt

Bassängerna är testade - 23 dagar kvar till öppning Det hände på fullmäktige i mars Snöovädret påverkar sophämtningen Linköping på besök i systerorten Palo Alto Förslaget om nedläggning av förskolor och skolor blir verklighet Reservrutiner påkopplade när trygghetslarm slutade fungera Nya åtgärder ska motverka segregation Inför beslutet om skollokaler - så går nämndmötet till Kom och se eldshow på Earth hour Dags att sopa upp gruset