Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ledningar ska bytas – trafiken påverkas

21 februari 2020 | Stadsplanering & trafik
Måndagen den 24 februari påbörjas ett arbete med att byta ut fjärrvärmeledningar på Ålerydsvägen. Arbetet beräknas pågå i två månader.

Sträckan som påverkas.

Under hösten 2020 planerar Linköpings kommun att asfaltera Ålerydsvägen. Innan arbetet kan påbörjas måste fjärrvärmeledningarna i gatan bytas ut. Arbetet beräknas pågå i cirka två månader. Under tiden kommer ett körfält att vara avstängt för biltrafik, och trafiksignaler sätts upp. Välj om möjligt andra vägar för att slippa köbildning.

Cykel- och gångtrafik påverkas inte av arbetet.